Nadační fond Profesora Pavla Pafka

V roce 2011 byl při klinice založen Nadační fond Profesora Pavla Pafka, jehož hlavní prioritou je získávání podpory pro rozvoj koncepce pracoviště, zlepšování péče o pacienty, další vzdělávání lékařů, sester a zajištění přístupu k nejmodernějším lékařským postupům a vědeckým poznatkům

Cíle nadačního fondu:

Pro pacienty: podpora pro zlepšení prostředí a získávání přístrojového vybavení k diagnostice a léčbě pacientů

Pro vzdělávání: podpora vzdělávání lékařů a sester, kdy přístup k nejmodernějším poznatkům je základním předpokladem zavádění nejmodernějších léčebných postupů a kvality péče o pacienty

Pro vědu a výzkum: podpora vědeckých a výzkumných projektů kliniky a mezinárodní spolupráce

Nadační fond podpořil v uvedeném období bezpočet studijních pobytů lékařů a sester naší kliniky, ale i spolupracujích pracovišt – KARIM 2. LF UK a Plicní kliniky 2. LF UK.

Za podpory fondu jsme provedli rekonstrukci seminární místnosti a získali nejmodernější prezentační techniku s možností komunikace s týmy z ostatních nemocnic v rámci širokých multidisciplinárních týmů, seminářů a konferencí.

Provedli jsme digitalizaci dvou operačních sálů a pořídíli řadu přístrojů, operačních nástrojů a vybavení, které významně ovlivňují kvalitu poskytované péče na naší klinice.

Správní rada Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., předseda správní rady

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, místopředseda správní rady

MUDr. Helena Šmejkalová, členka správní rady

Dozorčí rada

MgA. Kristina Hejduková, předsedkyně dozorčí rady

MgA. Barbora Talarico Adamová, členka dozorčí rady

JUDr. Petr Pýcha, člen dozorčí rady

NADAČNÍ FOND PROFESORA PAVLA PAFKA

tel: 702 012 946
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
IČO: 24142565

Číslo účtu: 43-9842550237/0100

Více infromací na www.nfppp.cz

Skip to content