Umění v Motole

V posledních letech je v mezinárodním kontextu stále více diskutován vliv a benefit výtvarného umění a umění obecně na léčebný proces u pacientů v nemocničních zařízeních.

Stále více nemocnic ve vyspělých systémech zdravotnictví tomuto aspektu věnuje významnou pozornost. Je k dispozici řada studií, které prezentují důkazy, které pozitivní vliv umění na psychologický a fyziologický stav pacienta potvrzují, kdy výsledkem může být kratší doba hospitalizace, zvýšená tolerance bolesti a snížení úzkosti (1,2). Některé studie se již zabývají zkoumáním hlubších detailů, například zda je vhodnější figurativní či abstraktní tvorba (3).

Vzhledem k vysoké náročnosti a míře stresu práce v nemocničních zařízeních, má rovněž prostředí a výtvarné umění vliv na snížení negativních důsledků vyčerpání, přetížení a syndromu vyhoření zaměstnanců nemocnic.

Proto moderní nemocnice stále více spolupracují s umělci a architekty na implementaci výtvarného umění do prostor nemocnic.

Pro pacienta ale i pro příbuzné a blízké je návštěva nemocnice či hospitalizace spojena s vysokou míru stresu a pocitem izolace. Nemoc je přitom přirozenou součástí života a přirozené  negativní emoce a pocit izolace by měly být minimalizovány.

Proto by nemocnice neměla být pouze místem, kde probíhají bolestivá vyšetření a složité operace, ale místem, kde i probíhá běžný život a k tomu nepochybně patří kulturní události jako výstavy výtvarného umění a hudební koncerty.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice, kde již proběhla řada výstav a pokusů o umístění výtvarných děl do prostor nemocnice. Vyvrcholením a zásadním počinem bylo umístění sochy Krištofa Kintery Basic Atomic před hlavním vchodem do nemocnice.

Tato instalace byla velmi pozitivně přijata pacienty a zaměstnanci nemocnice a stala se předmětem řady zajímavých diskuzí.

www.ctyridny.cz

Skip to content