Výuka

Pregraduální výuka

Klinika zajišťuje výuku pro studenty 1. LF UK oborů všeobecného a zubního lékařství (české i anglické paralelky),  bakalářského studia oborů všeobecná sestra a porodní asistentka a magisterského studia oboru intenzivní péče.

Garant výuky: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD

Zástupce přednosty pro výuku: Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.

3. ročník oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgická propedeutika (garant MUDr. Jan Pastor)

6. ročník oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgie – předstátnicová stáž (garant doc. MUDr. Petr Libánský, PhD)

4. ročník oboru zubního lékařství – předmět Chirurgie klinika (garant MUDr. Jan Šimonek)

3. ročník anglické paralelky oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgická propedeutika
(garant MUDr. Jiří Pozniak)

6. ročník anglické paralelky oboru všeobecné lékařství – předmět Chirurgie – předstátnicová stáž
(garant MUDr. Jiří Pozniak)

4. ročník anglické paralelky oboru zubní lékařství – předmět Chirurgie – klinika
 (garant MUDr. Jiří Pozniak)

3. ročník bakalářského oboru porodní asistentka – předmět Chirurgie
(garant doc. MUDr. Tomáš Haruštiak, PhD)

1. ročník magisterského oboru intenzivní péče – předmět Intenzivní péče v chirurgických oborech

Kromě povinné výuky zajišťujeme stáže pro zahraniční studenty (program Erasmus a letní praxi programu Prague  Selective), garanti: MUDr. Jiří Pozniak.

Studenti se zájmem o chirurgii mohou na naši kliniku docházet i mimo povinnou výuku a účastnit se operačních výkonů jako asistence na operačních sálech nebo pomáhat s ošetřováním nemocných na ambulance

Pro zájemce z řad studentů 1. a 2. LF UK pořádáme Kurzy chirurgické sutury (Základní kurz chirurgické sutury a Kurz střevní sutury). Při výuce využíváme laparoskopických simulátorů.

Klinika vypisuje povinně volitelný předmět pro studenty 1. a 2. LF UK:

Chirurgická anatomie a základy operačních přístupů (garant MUDr. Jan Pastor)

V roce 2021 jsme se ve spolupráci s IRCAD akademií ve Štrasburku stali tvůrci online výukového programu kýlní  chirurgie. Program se jmenuje Hernia Basecamp a je k nalezení na platformě Websurg.
Program slouží zejména k předatestační přípravě před Evropskou atestací v rekonstrukci břišní stěny, která byla schválena radou UEMS v roce 2020.

ROZVRH:

Stáže IV. ročník pro odbor zubní lékařství (zimní semestr 2023/2024)

Kruh č. 1
(Po – Pá)
Kruh č. 2
(Po – Pá)
1. týden 2. 10. – 6. 10. Ozaniak, Beneš 4. týden 23. 10. – 26. 10. Ozaniak, Přibyl
2. týden 9. 10. – 13. 10.  Pastor, Jíšová 5. týden 30. 10. – 3. 11.  Šnajdauf, Podhráský
3. týden 16. 10. – 20. 10. Pozniak, Havlín 6. týden 6. 11. – 10. 11. Švorcová, Vaculová
Kruh č. 3
(Po – Pá)
Kruh č. 4
(Po – Pá)
11. týden 11. 12. – 15. 12. Libánský, Jakubička 14. týden 8. 1. – 12. 1. Libánský, Jakubov
12. týden 18. 12. – 21. 12. Skořepa, Jaroščiaková 15. týden 15. 1.- 19. 1. East, Woleský
13. týden 2. 1. – 5. 1. Vachtenheim 16. týden 22. 1. -26. 1. Havlín, Tavandžis

Sylabus:

 • 1. týden obecná chirurgie
 • 2. týden chirurgie břišní dutiny
 • 3. týden chirurgie hrudní dutiny

Stáže: probíhají na odděleních, ambulanci, sálech a JIPech III. chirurgické kliniky.
Během semestru se studenti seznámí s prací všech odd. kliniky od 8:30 – 12:00 hodin.

Přednášky: budou probíhat každý týden v úterý a pátek v době 10:00 – 11:30 hodin pod vedením asistentů podle rozpisu v zasedací místnosti III. chirurgické kliniky přízemí (chodba D – C) (proti ambulanci).

Přednášky, semináře    (út, pá– 10:00 – 11:30)  

1., 4., 11., 14. týden Beneš – Obecná chirurgie, št. žl., příšt. těl. (út: 3. 10., 24. 10., 12. 12., 9. 1.)
Jíšová – Tenkého a tlustého střeva (pá: 6. a 26. 10., 15. 12., 12. 1.)
2., 5., 12., 15. týden Hladík – Chir. hepatobiliární, kýly (út: 10. 10., 31. 10., 19. 12., 16. 1.)
Haruštiak – Chir. jícnu a žaludku (pá: 13. 10., 43 11., 21. 12., 19. 1.)
3., 6., 13., 16. týden Lischke/Havlín -Tx sol. orgánů, chir. plic (út: 17. 10., 7. 11., 2. 1., 23. 1.)
Pastor – NPB (pá: 20. 10., 10. 11., 5. 1., 26. 1. /tato přednáška bude od 8:30 – 10:00 hod. a poté budou zápočty/)

Šatna: klíč na ambulanci III. chirurgické kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E- (-2)

Pláště, přezůvky, fonendoskopy  –  nutné!!!

Každý den při odchodu v 11:30 hod. si necháte potvrdit prezenci příslušným asistentem.  Každý den minimálně 1 student bude asistovat na operačním sále.

První den stáže se všichni studenti dostaví v 8: 30 hod. na sekretariát III. chirurgické kliniky (FNM, budova pro dospělé, 1. patro, uzel D) pro prezenční list (paní Hlaváčková) a pro klíče od skříňky. 

Při udílení zápočtů v poslední den stáže  vedoucí studijní skupiny odevzdá na sekretariát seznam studentů, kteří obdrželi zápočet k zápisu do SISu. Před zápočtem nutno odevzdat klíč od šatny – 1. patro uzel D naproti sekretariátu. Jinak nemusí být zápočet udělen. Předpokládaný termín zkoušky je v týdnu po ukončení bloku.

Stáže VI. ročník všeobecného lékařství (zimní a letní semestr 2023/2024)

Září-říjen 2023 – stáže mediků 6. ročníku III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

Stáže VI. Ročníku mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře.

Na chirurgických klinikách 1. LF UK a FNM Praha stážují kruhy dle rozpisu děkanátu.

Bloky:

 • č. 1 od 25. 9. 2023 (kruhy č. 3, 4, 13, 14)
 • č. 2 od 20. 11. 2023 (kruhy č. 1, 2, 11, 12)
 • č. 3 od 15. 1. 2024 (kruhy č. 7, 8, 9, 10)
 • č. 4 od 4. 3. 2024 (AP)
 • č. 5 od 22. 4. 2024 (kruhy č. 5, 6, 15, 16)

Stáž trvá celkem 7 týdnů. Výuka na jednotlivých pracovištích probíhá celkem 5 týdnů, pondělí-čtvrtek. Každý pátek bude seminář v posluchárně 1. chirurgie VFN. V 6. týdnu jsou konsultační hodiny – příprava na SZZk, v 7. týdnu je SZZk na I. chirurgické klinice VFN.

Studenti absolvují 3 týdny na jednom pracovišti (Motol, FTN, I.chir VFN, Bulovka),1 týden na dětské chirurgii Bulovka a 1 týden na kardiochirurgii/cévní chirurgii (II. chir VFN) (viz rozpis I. chir. kliniky VFN – neoficiální stránky 1.LF UK).
Na jednotlivých klinikách bude maximálně 20 studentů.

Pokyny pro stáže ve FNM Na III. chirurgické klinice 1.LF UK a FN Motol Praha:
Studenti stážují na III. chirurgické klinice dle rozpisu v 3.-5 . týdnu bloku, tj

Bloky:

 • č. 1 od 9. 10. 2023 (kruhy č. 3, 4, 13, 14)
 • č. 2 od 14. 12. 2023 (kruhy č. 1, 2, 11, 12)
 • č. 3 od 29. 1. 2024 (kruhy č. 7, 8, 9, 10)
 • č. 4 od 4(18). 3. 2024 (AP)
 • č. 5 od 5. 4. 2024 (kruhy č. 5, 6, 15, 16)

Stáže probíhají na III. chirurgické klinice, V Úvalu 84, Praha 5, Motol, 8(7):10 – 13:00 hod. denně, či déle dle asistence na operačních sálech.
Stáže VI. Ročníku ve FNM mají vést k výcviku k samostatné práci na úrovni mladšího sekundáře. Studenti budou rozděleni na oddělení, ambulancích, sálech, kasuistický seminář (po dobu rekonstrukce FNM).

Úvodní hodina – pondělí:
Třetí pondělí v bloku (tj. 9. 10., 4. 12., 29. 1. a 6. 5.) v 9.00 hod., FN Motol, budova pro dospělé, mezi uzlem D a C, 1. patro, sekretariát III. chirurgické kliniky, MUDr. J. Pastor (doc. MUDr. P. Libánský, Ph.D. ).

Harmonogram stáže na klinice:
Rozvrh studenta stážujícího na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FNM vypadá takto:

7:15 – 7:30 Příchod
7:30 Rozdělení pacientů
7:30 – 8:10 Ranní vizita
7:30-9:15 Zpracování kasuistiky
8:10-8:30 (9:00) Ranní hlášení
8:30-15:00 Operační sály
9:15-12:00 Ambulance
9:15-12:00 Seminář

Rozdělení studentů:
Rozdělení pacientů na ranní vizitu studentům: v 7:30 hod. 1. patro, uzel C – MUDr. J. Pastor. Pokud se student nedostaví včas, nechť pokračuje harmonogramem v 8:10 hod na ranním hlášení.
Rozdělení sálů: Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.
Rozdělení ambulancí: Studenti se rozepíší na jednotlivé dny a ambulance do tabulky v Googlu – zde.

Ranní vizita
Práce v jednotlivých skupinkách 7:30 až 9:00 hod. na oddělení pod vedením asistentů, docentů, profesorů – vedoucích odd. a dalších lékařů z oddělení. Podstatou je vizita u pacienta, zapsání do dekursu, event. vypracování příjmové a propouštěcí zprávy. Studenti, kteří půjdou na kasuistický seminář, nechť si v tomto čase si zpracují kasuistiku.

Ranní hlášení
Ranní hlášení se koná od 8:10 hod., uzel C, 1. patro. Probírá se předchozí a následující operační program, noční služba, rtg vizita.
Na ranním hlášení nerušit (a také nerušit pozdními příchody!).

Operační sály
od 8:30 hod. po hlášení denně 4-6 studentů druhá asistence sál

 • sál č. 1., 2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A
 • sál č. 4. je na naproti centrálnímu příjmu, v –P, tzv. COS E2

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.
Sál (Po – Pá od 8:30hod.) podle operačního programu jsou medici zařazeni jako druhá asistence. Studenti stážující na operačních sálech sledují operační program, dle něhož si včas ověří začátek operace, k níž budou event. vypsáni. Vypsání studenta do operační skupiny je závazné. Pokud se student ze závažných důvodů nebude moci na operační sál dostavit, včas si za sebe zajistí náhradu. Prosíme studenty, kteří mají virózu nebo jinou infekcí, ať na operační sály nechodí.
Vhodné odcházet na sál v doprovodu asistenta v 8.25-.8.30hod.. z ranního hlášení

Ambulance, speciální ambulance:
od 9:00 hod. ostatní studenti – práce na odděleních, ambulanci (4 – 6 studentů) (přízemí, mezi východem a uzlem C), speciální ambulanci, urgentní amb. (snížené přízemí, mezi východem a uzlem C), JIPech, nebo na endoskopii (3 – 4 studenti):

 • rektoskopie – po, út dopoledne 1. patro chodba C–D
 • gastroskopie – st, čt, pá dopoledne 1. p. chodba C–D

Studenti se rozepíší na jednotlivé dny a ambulance do tabulky v Googlu – zde.

Seminář:
od 9:15 hod. v knihovně (naproti amb) je plánován nepovinný kasuistický seminář – prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., 4-5 studentů.
Prosím o přípravu studentů na seminář (připravit si kasuistiku pacienta, kterého vyšetřovali ráno).
Každé pondělí (kromě úvodní hodiny) je přednáška na Spondylochirurgické klinice 9:00–11:45 hod. (2. patro, uzel C, JIP, knihovna). Zde se mohou případně domluvit na účasti na sálech Spondylochirurgické kliniky (1 – 2 studenti).

Odpolední stáž:

 • 11:30 – 16:00 hod. druhá asistence sál (sál č. 1., 2. a 3. je na chodbě A-D – tzv. COS A, 4. sál  je na –P naproti centrálnímu příjmu, tzv. COS E2). Studenti se rozepíší na jednotlivé dny na operační sály na přiloženém listě na nástěnce.
 • 15:00 hod. velká vizita JIP (začátek -2C)

Vedoucí lékaři oddělení:
Přednosta: prof. MUDr. R. Lischke, PhD.
Primář:  MUDr. J. Tvrdoň
I. odd. (uzel C, 1. patro)             –       as. MUDr. M. Šnajdauf, Ph.D.
II. odd. (uzel C, 1. patro)           –       as. MUDr. P. Hladík
IV. odd. (uzel C, 1. patro)          –       as. MUDr. J. Šimonek
Ambulance (uzel C, přízemí)    –       as. MUDr. O. Polanecký
JIP (uzel C, -2. patro)                 –       as. doc. MUDr. T. Haruštiak, Ph.D.

Termíny stáže spondylochirurgie FN Motol (pondělí 9:00 – 12:00hod.)
blok č. 1:     16. 10., 23. 10.
blok č. 2:     11. 12., 18. 12.
blok č. 3:     5. 2., 12. 2.
blok č. 4 ang. paralelka:   ??? 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4.
blok č. 5:     13. 5., 20. 5.

Během stáže 1x noční služba – viz informace I. chirurgické kliniky.
Odpoledně-večerní služby začínají v 15:00 hod. (začátek vizita na JIPu -2C). Studenti se hlásí vedoucímu služby.

Veškeré dotazy, problémy, informace a připomínky konzultujte
s doc. MUDr. P. Libánský, Ph.D. (konsultační hodiny pondělí 14:00-15:00 hod. III. chirurgie ambulance), as. MUDr. Pastor Jan. , prof. MUDr. J. Schütznerem, DrSc., či prof. MUDr. S. Adámkem, CSc.
Uvedené informace jsou možné přečíst na nástěnce III. chirurgické kliniky FNM (uzel D, 1. patro, III. chirurgie, sekretariát), dále v SISu a na internetových stránkách III. chirurgické kliniky FNM.

Pláště, přezutí, fonendoskopy – N U T N É !!! Je vhodné chodit na stáže upraven /vlasy, nehty/. Prosím, nebrat s sebou cenné věci.

Šatna: klíč od šatny je na ambulanci III. chirurgické kliniky a bude vydán pouze při předložení občanského, nebo jiného průkazu. Klíčky od skříněk vydává paní provozní (1. p., uzel D naproti sekretariátu). Šatna č. 3 se nachází v komunikačním uzlu E – ( – 2). Často studenti řeší převlékání tím, že si nosí plášť v batohu.

Každý student si nechá potvrdit podpisem ved. asistenta stáže prezenci při odchodu v 13:00 hod. každý den stáže v prezenčním listu!!!
K zápočtu je nutné potvrzení vedoucího služby o účasti na noční službě, prezenční list + vrátit klíč od šatny.

Student při převzetí klíčů podepisuje toto prohlášení:
Student prohlašuje a potvrzuje, že byl seznámen s povinností zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb při praktické a teoretické výuce ve FN Motol, s povinností dodržovat postupy lege artis, nosit v areálu FN Motol na viditelném místě jmenovku, a že byl řádně informován o nezbytnosti dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, jakož i dalších právních předpisů s výkonem praktické výuky souvisejících, a interních opatření platných ve FN Motol.

Skip to content