Akreditace

Další profesní vzdělávání lékařů na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol

III. chirurgická klinika je akreditovaným pracovištěm, na kterém se uskutečňuje vzdělávání lékařů v následujících základních oborech specializačního vzdělávání a v nástavbových oborech:

  • Chirurgie

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 25. 08. 2025

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

  • Hrudní chirurgie – jediné pracoviště v ČR

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 31. 12. 2027

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

  • Onkochirurgie

akreditované zařízení II. typu

akreditace platná do 11. 8. 2027

garant oboru na pracovišti: MUDr. Alexandr Pazdro

  • Koloproktologie

akreditace platná do 23. 11. 2026

garant oboru na pracovišti: prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Další profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FN Motol:

Na III. chirurgické klinice probíhá rovněž další profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Klinika se podílí na realizaci akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurů a na specializačním vzdělávání v oborech:

  • Sanitář (praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu);
  • Ošetřovatel (praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu);
  • Prevence a ošetřování dekubitů a ostatních nehojících se ran (certifikovaný kurz pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře);
  • Intenzivní péče (praktická část specializačního vzdělávání všeobecných sester);
  • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (praktická část specializačního vzdělávání všeobecných sester).
Skip to content