Program transplantace plic

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol je v současnosti jediným centrem pro transplantace plic v České republice. Od začátku programu v roce 1997 provedli naši specialisté více než 400 transplantací u dospělých a dětí. Ročně se v našem centru provádí 40-45 transplantací se srovnatelnými výsledky jako v ostatních velkoobjemových špičkových zahraničních centrech. Od roku 2018 jsou na základě mezinárodní smlouvy mezi ministerstvy zdravotnictví prováděny transplantace plic i pro pacienty ze Slovenské republiky.

Ve spolupráci s kolegy dalších odborností poskytujeme komplexní a individuální léčebný plán pro pacienty s plicním onemocněním (zejména s intersticiálním plicním onemocněním, chronickou obstrukční plicní nemocí – CHOPN, cystické fibrózy a plicní hypertenze), které vede v konečném důsledku k potřebě nahradit nemocí zničené plíce novými.

Naším prvořadým cílem je navrátit Vám zdraví, bez ohledu na onemocnění, které vedlo k nutnosti transplantace plic. Snažíme se Vás transplantací navrátit ke každodenním činnostem a dosáhnout, aby měl Váš život po transplantaci plic(odkaz) opět vynikající kvalitu. Mnohé silné stránky programu nám v tom pomáhají:

  • Výjimečné výsledky po transplantaci plic:

krátkodobé i dlouhodobé výsledky udržujeme konzistentně srovnatelné s nejzkušenějšími světovými centry. Těchto výsledků jsme schopni dosahovat díky spolupráci zkušeného týmu lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu.

  • Komplexní týmová péče v průběhu celého transplantačního procesu:

Nabízíme komplexní péči a podporu na každém kroku: Během procesu předtransplantačního vyšetřování, během čekání na nový orgán, během samotné transplantace a časného pooperačního období a při návratu do každodenních činností nebo i v případě komplikací spojených se stavem po transplantaci plic.

  • Návaznost na výzkum:

Naši lékaři v rámci zapojení do výzkumné činnosti Univerzity Karlovy v Praze provádějí základní, translační a klinický výzkum s cílem zlepšit péči o pacienty po transplantaci plic. Výsledkem spolupráce mezi naším pracovištěm a univerzitou je přístup k nejnovějším pokrokům v problematice transplantací plic.

Pokud se Vy, nebo Váš nejbližší, dostanete do situace, kdy budete potřebovat transplantaci plic, naše dlouholeté odborné znalosti Vám zajistí nejpokročilejší a nejvhodnější péči.

Skip to content