Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

Program transplantace ledvin u dětí

Od r. 1980 je ve FN Motol pro dětské nemocné dostupný hemodialyzační program, dr. Špatenka zajišťoval mnoho let monopolně přístupové cesty do oběhu u dětí vůbec a pro hemodialýzu zejména.

Od r. 1981 byl na přání IKEM (prof. MUDr. V. Kočandrle, DrSc.) přenesen dětský program transplantací ledvin (který byl zahájen v 1977) z IKEM do FN Motol. V r. 1981 byla zde provedena první dětská transplantace ledvin. Program zajišťovala I. Dětská klinika, Dětské kardiocentrum, Klinika dětské chirurgie a Klinika anesteziologie a resuscitace. Od roku 1982 byl dr. Špatenka zván na všechna jednání tzv. Transplantační komise. Byl to orgán, který sestával z vedoucích československých transplantačních center a řídil transplantační program v zemi. Transplantační komisi svolával prof. Kočandrle, přednosta Transplantačního centra IKEM a vedoucí mezinárodní transplantační organizace "Intertransplant", která sdružovala renální transplantační programy tehdejší ČSSR, NDR a MLR.

Na návrh doc. Jandy a Dr. Špatenky uznalo MZ ČSSR v 80. letech dětské dialyzačně-transplantační centrum při I. dětské klinice.

V r. 1991 jmenovalo MZ ČSR novou Transplantační komisi, do které byli nominováni všichni přednostové Transplantačních center. Ve stejném roce potom ředitel FN Motol dr. Kryl zřídil také v naší nemocnici "Dětské transplantační centrum", jehož vedením byl pověřen dr. Špatenka. Centrum v té době zajišťovalo pouze odběry orgánů v rámci FN Motol a program transplantací ledvin u dětí pro celé Československo. Tento program pokračuje úspěšně do současnosti. I po rozdělení Československa jsou zde transplantovány malé děti ze Slovenska.

Tkáňová banka

V roce 1992 byla při Dětském transplantačním centru zřízena ředitelem FN Motol Kryobanka alotransplantátů srdečních chlopní. Banka byla vybavena částečně z prostředků grantu Z 112 "Výroba a prezervace srdečních chlopní a cév pro kardiovaskulární chirurgii", který byl řešen v letech 1991- 1994. Programové mražení chlopní a cév zajišťuje od samého začátku UHKT (MUDr. Petr Kobylka, CSc.). Vlastní kryosklad s dusíkovým hospodářstvím byl zřízen na křídle 1 D dětského monobloku. V roce 2003 byl potom z prostředků Výzkumného záměru nemocnice vybudován nový Kryosklad FN Motol v prostorách HB3. Jednu ze tří kójí má k dispozici Transplantační centrum. V novém kryoskladu jsou v tekutém dusíku uloženy chlopenní a cévní štěpy, v podmínkách, které splňují akreditační požadavky EU.

V roce 2004 se k Transplantačnímu centru připojila skupina pracovníků I. ortopedické kliniky FN Motol pod vedením MUDr. Jana HACHA s cílem vybudovat Banku muskuloskeletální tkáně. Štěpy jsou uloženy také v novém kryoskladu.

V souladu s Transplantačním zákonem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v listopadu 2004 rozhodnutí, kterým udělilo souhlas se zřízením Specializované tkáňové banky, které přidělilo evidenční číslo STB85.

Tato banka má v současnosti oprávnění odebírat, zpracovávat, dlouhodobě skladovat a distribuovat kardiovaskulární tkáně od zemřelých dárců a muskuloskeletální tkáně od žijících dárců.

Program transplantace plic

Transplantační centrum FN Motol se podílelo na přípravě programu transplantací plic na III. chirurgické klinice ještě před přestěhováním tohoto pracoviště do FN Motol. V r. 1997 bylo formálně sloučeno Transplantační centrum Všeobecné FN (vedl prof. Patko) s Dětským transplantačním centrem FN Motol, které od té doby ztratilo jen pediatrické zaměření a nazývá se Transplantační centrum FN Motol. Byla prohloubena spolupráce s AHK Vídeň, řada pracovníků III. chirurgické kliniky absolvovala školení u prof. Klepetka a v prosinci 1997 byla realizována první plicní transplantace v ČR. Tento program se dále úspěšně rozvijí.

Program odběru orgánů a tkání

Odběry orgánů a tkání se ve FN Motol provádějí od r. 1977. Vzhledem k tomu, že Dětské transplantační centrum nemělo (na rozdíl od ostatních transplantačních center) odběrový region, jednalo se jen o několik málo výkonů ročně.

Po zrušení Českého transplantu r. 1998 přešel MUDr. Vojtěch Martínek, CSc., bývalý ředitel Českého transplantu a prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc., jeho zástupce do FN Motol. Oba jsou nefrologové evropské úrovně s bohatými zkušenostmi s prací v zahraničí!

Oba působí na Interní klinice a Transplantační centrum využívá jejich odborných znalostí i mezinárodních kontaktů v transplantační medicíně a zejména v oblasti odběrů orgánů a tkání. MUDr. Martínek, CSc. se velmi úspěšně ujal vedení programu odběrů orgánů a tkání. V této době se zvýšil počet lůžek Kliniky anesteziologie a resuscitace a počet lůžek intenzivní péče, kde jsou ventilovaní nemocní. Podařilo se zvýšit počet odběrů na úroveň ostatních transplantačních center v zemi (v přepočtu na milion obyvatel). Po odchodu Dr. Martínka, CSc. z FN Motol je vedoucím tohoto programu od 1. ledna 2005 prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY