Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

1.  KRBEC, M., ŠTULÍK, J.: „Pincer“ zlomeniny torakolumbální páteře. Acta  Chir.

     orthop. Traum. čech., 64/ 6: 337-341, 1997.

 

2.  STEHLÍK, J., ŠTULÍK, J.: Vlastní metoda léčby dislokovaných zlomenin patní

     kosti.  Rozhl.  Chir. 77/9: 389-395, 1998.   

 

3.  KRBEC, M., ŠTULÍK, J.: Extenční zlomeniny torakolumbální páteře.  Acta Chir.

     orthop. Traum. čech., 65/ 5:  292-295, 1998. 

 

4.  DOUBKOVÁ, A.,  KRBEC, M.,  ŠTULÍK, J.,  ŠTĚŇHOVÁ, H.:  Topografie struktur

     uložených  před  hrudní a bederní páteří.  Acta  Chir.  orthop.  Traum. čech., 66/4: 

     206- 212, 1999. 

 

5.  ŠTULÍK, J., KRBEC, M.: Os odontoideum- posttraumatická nestabilita C1-2. Acta

     Chir. orthop. et Traum. čech., 66/ 6: 356-361, 1999.

 

6.  KRBEC, M., ŠTULÍK, J.: Pararektální miniinvazivní retroperitoneální přístup

     k lumbosakrálnímu přechodu.  Acta Chir. orthop. et Traum. čech., 67/ 1:  

     13- 16, 2000.

 

7.  ŠTULÍK, J., KRBEC, M.: Magerlova technika fixace C1-2.  Acta Chir. orthop.   

     Traum. čech., 67/ 2: 93- 99, 2000.

 

8.  KRBEC, M., ŠTULÍK, J.: Ošetření zlomenin Th-L páteře vnitřním fixatérem.

     Zhodnocení 120 operovaných případů.   Acta Chir. orthop.  Traum. 

     čech., 68/ 2: 77-84, 2001. 

 

9.   BARTONÍČEK, J., JEHLIČKA, D., ŠTULÍK, J.: Tahová cerkláž pomocí šroubů –

      zapomenutá technika ? Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 68/ 3: 188-191,  2001. 

 

10. ŠTULÍK, J., KRBEC, M.: Atlantoaxiální rotační dislokace (kazuistika). Acta Chir.

      orthop.  Traum.  čech., 69/1: 49-53, 2002.

 

 

11. KOPSKÝ, V., VEČEŘOVÁ, J., MELČÁK, I., PLISS, A., ŠTULÍK, J., RAŠKA, I.:

      ATP dependent step is required for the translocation of microinjected precursor 

      mRNA into nuclear speckles. Folia Biologica (Prague), 48: 69-72, 2002.

      (IF 0,351) 

 

12. ŠTULÍK, J., KRBEC, M., HAVRÁNEK, P.: Hraniční indikace pro Magerlovu fixaci

      C1-C2 (kazuistika). Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 69/ 2, 108-112, 2002. 

 

13. ŠTULÍK, J., SUCHOMEL, P., LUKÁŠ, R., CHROBOK, J., KLÉZL, Z.,

      TALLER, S., KRBEC, M.: Přímá osteosyntéza dentu - multicentrická studie. Acta

      Chir. orthop. Traum. čech., 69/ 3, 141-148, 2002.

 

14. KRBEC, M., ŠTULÍK, J., TICHÝ, V.: Náhrada obratlového těla expanzním

      implantátem (Synex). Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 69/ 3, 158-162, 2002.

 

15. STOKROVÁ, J., KORB, J., PLISS, A., RAŠKA, I., ŠTULÍK, J., DVOŘÁKOVÁ, M.:

      Overexpression of v-myb oncogene or c-myb proto-oncogene in insect cells:

      Charakterization of newly induced nucleolus.like structures accumulating Myb

       protein.  Int. J. Mol. Med.,  9/5: 547-554, 2002. (IF 1,899)

 

16. STEHLÍK, J., ŠTULÍK, J.: Kombinovaná metoda ošetřování zlomenin patní kosti.

      Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 69/ 4: 209-218, 2002.

 

17. ŠTULÍK, J., KRBEC, M., VYSKOČIL, T.: Použití biokeramiky při ošetřování

      zlomenin TL  páteře. Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 69/5: 288-294, 2002. 

 

18. MALINSKÝ, J., KOBERNA, K., BEDNÁŘ, J., ŠTULÍK, J., RAŠKA, I.: Searching

      for active ribosomal genes in situ: light microscopy in light of the electron beam.

      J. Structural Biology, 140/3, 227-231, 2002. (IF 3,671) 

 

19. ŠTULÍK, J., KRBEC, M., VYSKOČIL, T.: Poranění dolní krční páteře –

      monokortikální  sytém CSLP.  Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 70/4: 226-

      232, 2003.

 

 

20. ŠTULÍK, J., KRBEC, M.: Zlomeniny atlasu. Acta Chir. orthop.  Traum.  čech.,

      70/5, 274-278, 2003.

 

21. SUCHOMEL, P., ŠTULÍK, J., KLÉZL, Z.,  CHROBOK, J., LUKÁŠ, R., KRBEC,

      M., MAGERL. F: Transartikulární fixace C1-C2: multicentrická retrospektivní

      studie. Acta Chir. orthop.  Traum.  čech., 71: 6-12, 2004.

 

22. ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., ŠEBESTA, P., KRYL, J: Harmsova technika fixace

     C1-C2.  Acta Chir. orthop. Traum. čech., 72/1: 22-27, 2005.

 

23. JANÍK, V., DANIEL, J., PÁDR, R., NEUWIRTH, J., VYSKOČIL, T., KRYL, J.,

      ŠEBESTA, P., ŠTULÍK, J.:  Perkutánní vertebroplastika s využitím 3D rotační

      seriografie.  Čes. Radiol, 59: 171-177, 2005.

 

24. ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., ŠEBESTA, P., KRYL, J: Komplexní atlantoaxiální

     zlomeniny.  Acta Chir. orthop. Traum. čech., 72/2: 105-110, 2005.

 

25. ŠTULÍK, J.: Poranění střední krční páteře a cervikotorakálního přechodu.

      Neurologie pro praxi, 6: 78-81, 2005. 

 

26. ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., ŠEBESTA, P., KRYL, J., PAFKO, P.: Operační léčba

      onemocnění cervikotorakálního přechodu.  Acta Chir. orthop. Traum. čech.,

      72/4: 213-220, 2005.

 

27. ŠEBESTA, P., ŠTULÍK, J., KRYL, J., VYSKOČIL, T: Jednostranná luxace hrudní

      a bederní páteře.  Acta Chir. orthop. Traum. čech., 72/5: 317-321, 2005

 

28. ŠEBESTA, P., ŠTULÍK, J., KRYL, J., VYSKOČIL, T: Purulentní artritida 

      intervertebrálního kloubu.  Acta Chir. orthop. Traum. čech, 72/6: 387-389, 2005.

 

29. ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., BODLÁK, P., ŠEBESTA, P., KRYL, J., VOJÁČEK,

      J., PAFKO, P.: Poranění velkých cév při předním přístupu k hrudní a bederní

      páteři.  Acta Chir. orthop. Traum. čech., 73/2: 92-98, 2006.

 

30. ŠTULÍK, J., PEŠL, T., KRYL, J., VYSKOČIL, T., ŠEBESTA, P., HAVRÁNEK, P.:

      Poranění páteře u dětí a adolescentů. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 73/5:

       313-320, 2006

 

31.  KRYL, J., ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., ŠEBESTA, P.: Poranění páteře

       nastřelovacím hřebem. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 73/5: 353-355, 2006.

 

32.  SYKOVÁ, E., HOMOLA, A., MAZANEC, R., LACHMANN, H., LANGKRAMER

       KONRÁDOVÁ, Š., KOBYLKA, P., PÁDR, R., NEUWIRTH, J., KOMRSKA, V.,

       VÁVRA, V., ŠTULÍK, J., BOJAR, M.: Autologous bone marrow transplantation in

       patiens with subacute and chronic spinal cord injury. Cell Transplantation, 15:

       1-13, 2006. (IF 3,481)

 

33. STULIK, J., STEHLÍK, J., RYSAVY, M., WOZNIAK, A.: Minimally-invasive

      treatment of intra-articular fractures of the cancaneum. J. Bone Jt Surg., 88-B:

      1634-1641, 2006. (IF 1,790)

 

34. PAVELKA, T., DŽUPA, V., ŠTULÍK, J., GRILL, R., SKÁLA-ROSENBAUM, J.:

      Výsledky operační léčby nestabilního poranění pánevního kruhu. Acta Chir.

       orthop. Traum. čech., 74/1: 19-28, 2007.

 

35.  ŠTULÍK, J., KOZÁK, J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J., 

      PELICHOVSKÁ, M.: Total spondylectomy of C2: a new surgical technique. Acta

      Chir. orthop. Traum. čech., 74/2: 79-90, 2007.

 

36.  ŠTULÍK, J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J.: Atlantoaxial fixation using

       the polyaxial screw-rod system. Eur Spine J, 16: 479-484, 2007. (IF 1,824)

                       

37.  ŠTULÍK, J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J.: Poranění krční páteře u

       pacientů nad 65 let. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 74/3: 189-194, 2007.

 

38.  KLÉZL, Z., ŠTULÍK, J., KRYL J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., BOMMIREDDY,

       R., CALTHORPE, D.: Operační léčení infekčního postižení páteře. Acta Chir.

       orthop. Traum. čech., 74/5: 305-317, 2007.

 

39.  STULIK, J., PITZEN, T. R., CHROBOK, J., RUFFING, S., DRUMM, J., SOVA,

       L., KUCERA, R., VYSKOCIL, T., STEUDEL, W. I: Fusion and Failure following

       Anterior Cervical Plating with Dynamic or Rigid Plates: 6 month Results of a

       Multicentric, Prospective, Randomized, Controlled Study. Eur Spine J, 16: 1689-

       1694, 2007. (IF 1,824)

40.  ŠTULÍK, J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J.: Zlomeniny dentu u

       pacientů nad 65 let:  přímá osteosyntéza dentu vs. zadní fixace C1-C2. Acta

       Chir. orthop. Traum. čech., 75/2: 99-105, 2008.

 

41.  ŠEBESTA, P., ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., KRYL, J.: Zadní stabilizace tříštivých

       zlomenin L5 bez ošetření předního sloupce. Acta Chir. orthop. Traum. čech.,

       75/2: 123-128, 2008.

 

42.  PYCHA, K., RYGL, M., BLAŽEK, D., KEIL, R., ŠTULÍK, J., ŠNAJDAUF, J.: Total

       prepyloric transection of stokách and vertebral trauma: case report and review of

       the literature. Pediatr. Surg. Int., 2008. (IF 0,653)

 

43.  HEJČL, A., LESNÝ, P., PŘÁDNÝ, M., MICHÁLEK, J., JENDELOVÁ, P.,

       ŠTULÍK, J., SYKOVÁ, E.: Biocompatible hydrogels in spinal cord injury repair.

       Physiol. Res., 2008. (IF 1,505) 

 

44.  ŠTULÍK, J., KRYL, J., NESNÍDAL, P.: Historie léčby poranění krční páteře a

       míchy. Ortopedie, 2: 184-190, 2008.

 

45.  ŠTULÍK, J., BARNA, M., NESNÍDAL, P.: Poranění střední krční páteře a

       cervikotorakálního přechodu. Ortopedie, 2: 160-166, 2008.

 

46.  ŠTULÍK, J., KRYL, J., VYSKOČIL, T., ŠEBESTA, P., KRBEC, M., TRČ, T.:

       Mobilní náhrada krční meziobratlové ploténky Prodisc C – prospektivní

       monocentrická dvouletá studie. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 75/4: 253-261,

       2008.

 

47. PITZEN, T., CHROBOK, J., STULIK, J., RUFFING S., DRUMM, J., SOVA, L.,

KUČERA, R., VYSKOČIL, T., STEUDEL, W. I.: : Implant  complications, Fusion,

       loss of lordosis, and outcome following anterior cervical  plating with

       dynamic or rigid plates: 2  years results of a multi-centric, randomized, controlled

      study. Spine, 34: 641-646, 2009. (IF 2,351)

 

48. ŠRÁMEK, J., ŠTULÍK, J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J., NESNÍDAL,

       P., BARNA, M.:Hyperextenzní poranění krční páteře při spondylóze. Acta Chir.

       orthop. Traum. čech., 76: 128-132, 2009. (IF 1,628)

 

49. BUREŠOVÁ, M., KEIL, R., HRDLIČKA, L., ŠŤOVÍČEK, J., ŠTULÍK, J.:

      Spondylodiscitida imitující nádor jícnu. Endoskopie,18: 175-177, 2009.

 

50. ŠTULÍK, J., KLÉZL, Z., ŠEBESTA, P., KRYL J., VYSKOČIL, T.:

      Okcipitocervikální fixace: dlouhodobé sledování 57 pacientů.  Acta Chir. orthop.

      Traum. čech., 76: 479-486, 2009. (IF 1,628)

 

51. ŠEBESTA, P., ŠTULÍK, J., VYSKOČIL, T., KRYL, J.: Syndrom kaudy po

      elektivním výkonu na bederní páteři. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 76: 505-

      508, 2009. (IF 1,628)

 

52.  NESNÍDAL, P., ŠTULÍK, J., ŠEBESTA, P.: Plicní embolizace

       polymetylmetakrylátu-vzácná komplikace perkutánní vertebroplastiky. Acta Chir.

       orthop. Traum. čech., 77: 337-340, 2010.

 

53.  KOLÁŘ, P., ŠTULÍK, J., KYNČL, M.: Dynamické vyšetření bederní páteře

       pomocí magnetické rezonance-kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 73/106: 438-442,

       2010. (IF 0,393)

 

54.  ŠTULÍK, J., KOZÁK, J., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J., KLÉZL, Z.:

       Total spondylectomy of C2:report of three cases and review of the literature.

       J  Spinal Disord Tech, 23(8): e53-58, 2010. (IF 1,206)

 

55.  ŠTULÍK, J., NESNÍDAL, P., ŠEBESTA, P., VYSKOČIL, T., KRYL, J.: Kyfotické

       deformity krční páteře. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 78: 215-224, 2011.

 

56.  JAKUBÍKOVÁ, M., PŘÍHODOVÁ, I., BARNA, M., ŠTULÍK, J., VANĚK, P.,

       BENEŠ, V., NEVŠÍMALOVÁ, S.: Spinální komplikace u genetických syndromů-

       kazuistiky. Cesk Slov Neurol N, 74/107: 482-485, 2011. (IF 0,393)

 

57.  ŠTULÍK, J., BARNA, M., KRYL, J.: Operační léčba atlantoaxiální artrózy

       (AAOA): prospektivní studie 27 pacientů. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 79:

       31-36, 2012.

 

58.  NESNÍDAL, P., ŠTULÍK, J., BARNA, M.: Komoce míšní: retrospektivní studie 24

       pacientů. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 79: 150-155, 2012.

 

59.  BARNA, M., ŠTULÍK, J., FENCL, F.: Metatropická dysplázie jako příčina

       atlantoaxiální nestability, stenózy páteřního kanálu a myelopatie: kazuistika a

       přehled literatury. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 79: 169-174, 2012.

 

60.  BARNA, M., ŠTULÍK, J., KRYL, J., VYSKOČIL, T., NESNÍDAL, P.: Mobilní

       náhrada krční meziobratlové ploténky ProDisc-C: prospektivní monocentrická

       čtyřletá studie.  Acta Chir. orthop. Traum. čech., 79: 512-519, 2012.

 

61.  ŠTULÍK, J., NESNÍDAL, P., KRYL, J., VYSKOČIL, T., BARNA, M.: Nestabilní

       poranění      horní krční páteře u dětí a adolescentů. Acta Chir. orthop. Traum.

       čech., 80: 106-113, 2013. (IF 0,416)

 

62.  VANĚČEK, V., KLÍMA, K., KOHOUT, A., FOLTÁN, R., JIROUŠEK, O., SEDÝ, J., 

       STULÍK, J., SYKOVÁ, E., JENDELOVÁ, P.: The combination of mesenchymal

       stem cells and a bone scaffold in the treatment of vertebral body defects. Eur

       Spine J, 22(12): 2777-2786, 2013. (IF 2,130)

 

63.  KLEZL, Z., SWAMY G. N., VYSKOCIL, T., KRYL, J., STULIK, J.: Incidence of

       vascular complications arising from anterior spinal surgery in the thoraco-lumbar

       spine. Asian Spine J, 8: 59-63, 2014. (IF 0,158)

 

64.  ŠTULÍK, J., ADÁMEK, S., BARNA, M., KASPŘÍKOVÁ, N., POLANECKÝ, O.,

       KRYL, J.: Axiální lumbální meziobratlová fúze-AxiaLIF: prospektivní

       monocentrická studie. . Acta Chir. orthop. Traum. čech., 81: 203-211, 2014.

       (IF 0,416)

 

65.  SUCHOMEL, P., JURÁK, L., ANTINHEIMO, J., POJHOLA, J., STULIK, J.,

       MEISEL, H. J., CABRAJA, M., WOICIECHOWSKY, C., BRUCHMANN, B.,

       SHACKLEFORD, I., ARREGUI, R., SOLA, S.: Does saggital position of the

       CTDR-related centre of rotation influence functional outcome? Prospective 2-

       year follow-up analysis. Eur Spine J, 23/5: 1024-1034, 2014. (IF 2,130)

 

66.  LUKÁŠ, R., ŠTULÍK, J., ŠRÁM, J., PAZOUR, J., KŘÍŽ, J., NESNÍDAL, P.:

       Suboptimální chirurgické ošetření zlomenin páteře s neurologickým postižením.

       Cesk Slov Neurol N, 77/107: 734-740, 2014. (IF 0,393)

 

67.  KLÍMA, K., VANĚČEK, V., KOHOUT, A., JIROUŠEK, O., FOLTÁN, R., STULÍK, J., SEDÝ, J.,  MACHOŇ, V., PAVLÍKOVÁ, G., JENDELOVÁ, P., SYKOVÁ, E., SEDÝ,  J.: Stem cells regenerative properties on new rat spinal fusion model. Physiol Res. 2014. (IF 1,487)

 

68.  ŠTULÍK, J., NESNÍDAL, P., KRYL, J., VYSKOČIL, T., BARNA, M., KLÉZL, Z.:

       Total en bloc spondylectomy of C3: A new surgical technique and literature

       review. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 82: 261-267, 2015. (IF 0,416)

 

69.  BARNA, M., ŠTULÍK, J., KRYL, J., VYSKOČIL, T., NESNÍDAL, P.: Collet-

       Sicardův syndrom při zlomenině okcipitálního kondylu. Acta Chir. orthop. Traum.

       čech., v tisku.

 

70.  NESNÍDAL, P., ŠTULÍK, J., LISCHKE, R., BARNA, M.: Objemný gaglioneurom

       páteře a mediastina. Acta Chir. orthop. Traum. čech., čeká

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY