Ocenění

Tvůrčí počin Fakultní nemocnice v Motole

2011

Lischke R. a kolektiv: Rozvoj program transplantace plic ve FN Motol

2014

Lischke R a kolektiv: Vývoj a zavedení do klinické praxe implantace biodegradabilních stentů v dýchacích cestách u pacientů po transplantaci plic – světová priorita

2015
Výroční cena České transplantační nadace za rok 2015

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. za zahájení a za úspěšné rozvinutí programu transplantací plic v České republice

2016

Jedličkova cena České chirurgické společnosti za nejlepší publikace v časopise s IF za rok 2016

  • Harustiak T, Pazdro A, Snajdauf M, Stolz A, Lischke R. Anastomotic leak and stricture after hand-sewn versus linear-stapled intrathoracic oesophagogastric anastomosis: single-centre analysis of 415 oesophagectomies. Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Jun;49(6):1650-9.
    IF = 3,79 (2015)

Vítězná publikace Purkyňova nadačního fondu s nejvyšším IF za rok 2016 v kategorii chirurgické obory:

  • Myšíková D, Adkins I, Naďa H, Palata O, Šimonek J, Pozniak J, Kolařík J, Skallová-Fialová A, Špíšek R, Lischke R. Case-control study: Smoking history affects the production of tumor antigen specific antibodies NY-ESO-1 in patients with lung cancer in comparison with cancer disease free group. J Thorac Oncol. 2017 Feb;12(2):249-257. doi: 10.1016/j.jtho.2016.09.136. Epub 2016 Oct 25.
    IF= 6,595 (2016)

2018

Jedličkova cena České chirurgické společnosti za nejlepší publikaci v časopise s IF za rok 2018

  • Harustiak T, Zemanova M, Fencl P, Hornofova L, Pazdro A, Snajdauf M, Salkova E, Lischke R, Stolz A. [18 F]Fluorodeoxyglucose PET/CT and prediction of histopathological response to neoadjuvant chemotherapy for adenocarcinoma of the oesophagus and oesophagogastric
    Br J Surg. 2018 Mar;105(4):419-428. doi: 10.1002/bjs.10712. Epub 2018 Feb 8. PMID: 29417984.

Cena výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP v roce 2018

  1. nejlepší publikovaná práci v kategorii jiná sdělení v časopisu studia Pneumologika et phthiseologica v roce 2018 za článek M. Švorcová, O. Kudela, E. Kočová,  J. Schützner, R. Lischke: Operační řešení tracheobronchomalaci

Nadační fond Scientia

Nejlepší vědecká práce studentů 1. LF UK publikovaná v roce 2018:
3. místo v kategorii postgraduální student
:   MUDr. Jiří Vachtenheim

2019

Cena Wernera von Siemense

MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D. , Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Nejlepší disertační práce 2019 – 2. místo a současně ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
Název práce: Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic

2020
Niederleho cena ČChS za nejlepší publikaci v časopise Rozhledy v Chirurgii v ce 2020:

MUDr Tomáš Haruštiak, PhD

Haruštiak T, Tvrdoň J, Pazdro A, Šnajdauf M, Faltová H, Teršíp T, Wolesky J, Černý V, Schützner J, Stolz A, Pafko P, Lischke R. Léčba insuficience hrudní anastomózy pro  Ivor Lewis ezofagektomii. Rozhl Chir. 2020;99:438-446.

2021

MUDr. Petr Libánský, PhD – obhajoba habilitační práce, datum …..

Téma:  Chirurgická léčba primární hyperparathyreózy

Zvláštní uznání ředitele Fakultní nemocnice v Motole

Národní program transplantace plic za Českou a Slovenskou republiku

500 transplantací plic ve Fakultní nemocnici v Motole

Vedoucí programu: Prof. MUDr. Robert Lichke, Ph.D.

Nejlepší publikace časopisu Rozhledy v chirurgii 2020 za článek

ŠVORCOVÁ, Monika – HAVLÍN, Jan – VACHTENHEIM, Jiří – KOLAŘÍK, Jan – POZNIAK, Jiří – ŠIMONEK, Jan – BURKERT, Jan – LISCHKE, Robert. Maligní onemocnění po transplantaci plic. Rozhledy v chirurgii. 2020, 99(10), 447-455. ISSN 0035-9351. DOI: 10.33699/PIS.2020.99.10.447-455

Skip to content