Specializační vzdělávání

Podle zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, získává zdravotnický pracovník úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání.

Přehled akreditovaných oborů specializačního vzdělávání – Vzdělávací programy dle NV ČR č. 31/2010 Sb.

Organizační zajištění specializačního vzdělávání

Mgr. Jana Stehlíková
Samostatné oddělení vzdělávání FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel.: 224 439 032
Email: jana.stehlikova@fnmotol.cz

Skip to content