Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2004

Publikace interní kliniky za rok 2004:

Bartášková, Dagmar - Kožnarová, Radomíra - Kvapil, Milan
Analýza farmakoekonomických aspektů léčby diabetes mellitus v ČR
In: Remedia//_, roč. 14, č. 4, 2004, s. 377-384, původní článek

Dobiáš, Miloš - Štulc, Tomáš - Semrád, Michal - Češka, Richard
Cardio-cutaneous fistula due to retained epicardial pacing electrodes after CABG surgery.
In: Intervenční a akutní kardiologie//_, roč. 3, č. 1, 2004, s. 29-30, kazuistika

Drábek, Jiří - Keil, Radan - Lochmannová, Jindra - Tyburec, J
Endoskopická léčba benigních stenóz
In: Současná klinická praxe//_, č. 2, 2004, s. 45-46, původní článek

Goláňová, Jana - Hrdlička, Ladislav - Šťovíček, Jan - Lochmannová, Jindra - Drábek, Jiří
Akutní krvácení z horní části gastrointestinálního traktu - přehled urgentních endoskopií horní části trávícího traktu na našem pracovišti
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. 4, 2004, s. 274-277, původní článek

Haková, Michaela - Piťhová, Pavlína - Zamrazil, Václav - Žďárská, Denisa
Efektivní náhrada CSII inzulínem glargine u pacientky s labilním diabetes mellitus I. typu
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roč. 2, č. 3, 2004, s. 17-19, původní článek

Holá, Dagmar - Jeřábek, Jaroslav - Janík, Václav - Křenek, M. - Zvěřina, Eduard
Dysfagie - nejen gastrointestinální problém
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. supl. 1, 2004, s. S 125-S 125, kazuistika

Horáčková, Miroslava - Háša, J. - Forejt, J. - Kvapil, Milan
Analýza indikací k urgentní hemodialýze na interním oddělení
In: Aktuality v nefrologii//_, roč. 10, č. suppl. 1, 2004, s. 33-33, abstrakt

Horáčková, Miroslava - Háša, J. - Kvapil, Milan
Význam nesteroidních antirevmatik pro akutní vasomotorické selhání ledvin
In: aktuality v nefrologii//_, roč. 10, č. suppl. 1, 2004, s. 34-34, abstrakt

Horáčková, Miroslava - Charvát, Jiří - Háša J, - Forejt J, - Kvapil, Milan
Life-threatening renal failure caused by vasomotor nephropathy associated with non-steroidal anti-inflammatory drugs
In: International Journal of Clinical Pharmacology Research//_, roč. XXIV, č. 4, 2004, s. 117-122, původní článek

Horáčková, Miroslava - Charvát, Jiří - Háša, J. - Vaněček, Tomáš - Kvapil, Milan
Akutní selhání ledvin: analýza případů řešených na lůžku metabolické jednotky
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Ardeapharma a.s., CZ, Ševětín, 2004, s. 40-41, stať ve sborníku

Horáčková, Miroslava - Schück, Otto - Komers, E. - Teplan, E. - Kvapil, Milan
Vliv rofecoxibu na renální funkce u starších jedinců se sníženou renální funkcí za kontrolovaných podmínek vodního a sodíkového metabolismu
In: Aktuality v nefrologii//_, roč. 10, č. suppl. 1, 2004, s. 33-33, abstrakt

Charvát Jiří
Asymptomatická forma ischemické choroby srdeční
(autor kapitoly), Galén, CZ, Praha, 2004, s. 73-109, monografie

Charvát, Jiří - Kölbel, František - Michalová, Kateřina - Kvapil, Milan
Asymptomatická ischemická choroba srdeční u nemocných s diabetes mellitus
In: Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 7, č. 3, 2004, s. 109-113, původní článek

Charvát, Jiří - Kölbel, František - Michalová, Kateřina - Kvapil, Milan
Asymtomatická choroba srdeční u nemocných s diabetes mellitus
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 3, č. 2, 2004, s. 109-116, původní článek

Charvát, Jiří - Linke, Z. - Souček, Martin - Prausová J.
Fraktura katetru intravenózního portkatetru zavedeného do pravostranné vena subclavia infraklavikulárním přístupem
In: Klinická onkologie//_, roč. 17, č. 4, 2004, s. 136-138, kazuistika

Charvát, Jiří - Michalová, Kateřina - Táborská Kateřina - Chlumský, Jaromír - Kvapil, Milan
Comparison of the exercise ECG and stress myocardial SPECT in detection of the significant coronary artery disease in asymptomatic patients with diabetes mellitus type 2
In: Bratislavské listy//_, roč. 105, č. 2, 2004, s. 56-61, původní článek

Charvát, Jiří - Michalová, Kateřina - Táborská, Kateřina - Chlumský, Jaromír - Kvapil, Milan
Vztah echokardiografického vyšetření a sonografie karotické tepny k výsledku zátěžového SPECT myokardu u asymptomatických nemocných s diabetes mellitus 2. typu
In: Cor et Vasa//_, roč. 46, č. 8, 2004, s. 371-378, původní článek

Charvát, Jiří - Michalová, Kateřina - Táborská, Kateřina - Chlumský, Jaromír - Kvapil, Milan
Vztah kompenzace diabetu, přítomnosti albuminurie a některých biochemických parametrů k výsledkům zátěžového SPECTu myokardu u asymptomatických diabetiků 2. typu
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. 12, 2004, s. 894-900, původní článek

Chlumský, Jaromír - Bojar, Martin - Šváb, Petr - Bruthans, Jan
Jícnová echokardiografie u nemocných s CMP a nízkým rizikem embolizační etiologie
In: Kardiologická revue//_, č. 3, 2004, s. 71-73, původní článek

Keil, Radan
Prokinetika a diabetes mellitus
In: Vnitřní Lékařství//_, roč. 50, č. 5, 2004, s. 358-362, původní článek

Keil, Radan
Žlučník, žlučové cesty a diabetes mellitus
In: Vnitřní Lékařství//_, roč. 50, č. 5, 2004, s. 383-385, původní článek

Kvapil, Milan - Piťhová, Pavlína
Hypertenze u pacientů s metabolickým syndromem
In: Medicína po promoci//_, roč. 5, č. 4, 2004, s. 66-71, původní článek

Kvapil, Milan
Ezetimib - nová možnost pro kombinovanou léčbu hypercholesterolémie
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. 8, 2004, s. 643-644, původní článek

Kvapil, Milan
Farmakologická léčba dyslipidémie a hypertenze jako účinná prevence ischemické choroby srdeční u nemocných s diabetes mellitus
In: Medinews//_, roč. 3, č. 3-4, 2004, s. 134-140, původní článek

Kvapil, Milan
Heart Protection Study - výsledky u diabetiků
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roč. 2, č. 1, 2004, s. 60-60, VII

Kvapil, Milan
Léčba diabetes mellitus v současnosti
In: Medinews//_, roč. 3, č. 2, 2004, s. 102-105, původní článek

Kvapil, Milan
NASH a další nemoci jater u diabetiků
In: Diabetes a obezita//_, roč. 4, č. 7, 2004, s. 8-12, původní článek

Kvapil, Milan
Nedávná minulost a současnost možností dosažení těsné metabolické kompenzace
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roč. 2, č. suppl. 1, 2004, s. 2-3, VII

Kvapil, Milan
Sivastatin (ZOCOR) nový standard pro léčbu pacientů s diabetes melitus
In: JAMA //_, 302-304, roč. 12, č. 4, 2004, původní článek

Kvapil, Milan
Současné možnosti farmakologické léčby hyperlipidémie u diabetes mellitus 2. typu
In: Remedia//_, roč. 14, č. 4, 2004, s. 324-331, původní článek

Kvapil, Milan
Statiny jako standardní součást léčby u diabetiků 2. typu - subanalýza Heart Protection Study
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. 1, 2004, s. 79-80, VII

Kvapil, Milan
Subanalýza Heart Protection Study - simvastatin jako součást léčby pacientů s diabetes mellitus
In: Remedia//_, roč. 14, č. 2, 2004, s. 211-212, původní článek

Kölbel, František
Diagnosis and management of adult congenital heart disease
In: Cor et Vasa//_, roč. 46, č. 4, 2004, s. K55-K55, recenze

Kölbel, František
Kardiovaskulární systém ve stáří
(autor kapitoly), Galén, CZ, Praha, 2004, s. 1343-1356, učebnice VŠ

Kölbel, František
Kardiovaskulární systém ve stáří
(autor kapitoly), Grada Publishing a.s., CZ, Praha, 2004, s. 571-585, monografie

Kölbel, František
Vrozené srdeční vady v dospělosti
(autor kapitoly), Galén, CZ, Praha, 2004, s. 755-769, učebnice VŠ

Kölbel, František
Význam iontů a jejich pohybů v kardiologii
(autor statě), Ardeapharma a.s., CZ, Ševětín, 2004, s. 9-10, stať ve sborníku

Lochmannová, Jindra - Kolář, Milan - Urbánek, Karel - Koukalová, Dagmar
Antibiotická léčba bakteriálních infekcí z pohledu klinika, mikrobiologa a farmakologa
In: Interní medicína pro praxi//_, roč. 6, č. 1, 2004, s. 15-20, přehledový článek

Matoušovic, Karel - Martínek, Václav - Stejskal, J. - Chadimová, Mária - Kvapil, Milan
Syndrom horní duté žíly jako důsledek maligně probíhající Wegenerovy greanulomatózy
In: Aktuality v nefrologii//_, roč. 10, č. 3, 2004, s. 91-96, kazuistika

Matoušovic, Karel - Martínek, Václav
Analýza a korekce poruch acidobazické rovnováhy na základě Stewartova-Fenclova principu
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. 7, 2004, s. 526-530, původní článek

Matoušovic, Karel - Novak, J. - Tomana, M. - Novak, L. - Mestecky, J.
Cirkulující imunitní komplexy pacientů s IgA neuropatií stimulující
proliferaci mesangiálních buněk

In: Aktuality v nefrologii//_, vol. 10, suppl. 1, s. 27-27, původní článek

Piťhová, Pavlína
Cévní komplikace a diabetes mellitus
In: Dia život//_, roč. 15, č. 5, 2004, s. 10-10, původní článek

Piťhová, Pavlína
Diabetic foot syndrome of ischemic aetiology and efficacy of alprostadil treatment
In: Intensivmedizinische Praxis//_, roč. 6, č. 8, 2004, s. 389-391, původní článek

Piťhová, Pavlína
Effectivness of alprostadil therapy in patients with diabetic foot of ischaemic etiology
In: Central European Vascular Journal//_, roč. 3, č. 1, 2004, s. 41-41, původní článek

Piťhová, Pavlína
Porovnání výsledku 2 metod vyšetření cévního zásobení dolních končetin
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 7, č. supl. 1, 2004, s. 38-38, abstrakt

Piťhová, Pavlína
Slovníček pro diabetiky - 6. část
In: Dia život//_, roč. 15, č. 5, 2004, s. 11-11, původní článek

Piťhová, Pavlína
Slovníček pro diabetiky - 7. část
In: Dia život//_, roč. 15, č. 6, 2004, s. 12-12, původní článek

Piťhová, Pavlína
Syndrom diabetické nohy ischemické etiologie a efekt léčby alprostadilem
In: Interní medicína pro praxi//_, roč. 6, č. 8, 2004, s. 389-391, původní článek

Piťhová, Pavlína
Syndrom diabetické nohy
In: Dia život//_, roč. 15, č. 6, 2004, s. 10-11, původní článek

Piťhová, Pavlína
Syndrom diabetické nohy
In: Sanquis//_, roč. 2004, č. 34, 2004, s. 34-37, původní článek

Piťhová, Pavlína
The effect of the gestational diabetes mellitus control on health of newborns
In: Diabetologia//5.689, roč. 47, č. suppl. 1, 2004, s. A360-A360, abstrakt

Piťhová, Pavlína
Účinnost léčby alprostadilem u pacientů se syndromem diabetické nohy ischemické etiologie
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 7, č. supl. 1, 2004, s. 38-38, abstrakt

Schernthaner, G. - Grimaldi, A - Di Mario, U. - Drzewovski, J. - Kvapil, Milan
Guide study: double blind comparison of once daily gliclazide MR and glimepride in type 2 diabetic patients
In: European Journal of Clinical Investigation//2.346, roč. 34, č. 8, 2004, s. 535-542, původní článek

Teplan, V. - Schück, Otto - Kvapil, Milan
Metabolický a antiproteinuretický účinek dlouhodobého podávání ketoanalog esenciálních aminokyselin, ACE inhibitorů a blokátorů AT1 receptoru pro angiotensin II u diabetiků v chronické renální insuficienci
In: Diabetik//_, roč. 2, č. 5, 2004, s. 15-19, původní článek

Vondra, K. - Voborská, M. - Kvapil, Milan - Weber, P. - Dvořáková, H.
Somatostatin: Benefical Effect on Remission in young adult patients with newly diagnosed diabetes mellitus type 1
In: Physiological Research//0.939, roč. 53, č. 1, 2004, s. 115-117, původní článek

Zelenková, Jitka
Farmakoterapie gastroduodenálního vředu
In: Causa subita//_, roč. 7, č. 5, 2004, s. 191-193, původní článek

Zelenková, Jitka
Gastroduodenální vřed ve stáří
In: Medicína po promoci//_, roč. 5, č. 5, 2004, s. 53-56, původní článek

Zelenková, Jitka
Vztah Helicobacter pylori a vředové choroby gastroduodena
In: Medicína po promoci//_, roč. 5, č. 2, 2004, s. 65-68, původní článek

Štechová, Kateřina - Saudek, F - Šumník, Zdeněk - Chudoba, Daniel - Piťhová, Pavlína
Stanovení přítomnosti anti-GAD65 antireaktivních T lymfocytů u pacientů s diabetem
In: Alergie//_, roč. 6, č. supl. 2, 2004, s. 43, abstrakt

Štechová, Kateřina - Saudek, F. - Šumník, Zdeněk - Chudoba Daniel - Piťhová, Pavlína
Výsledky pilotní studie detekující anti GAD 65 reaktivní mononukleární buňky v periferní krvi pacientů s diabetem
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 7, č. 3, 2004, s. 155-155, abstrakt

Štechová, Kateřina - Saudek, F. - Šumník, Zdeněk - Chudoba, Daniel - Piťhová, Pavlína
AntiGAD65 reactivity of peripheral blood mononuclear cells in patients with recent-onset type 1 diabetes
In: Autoimmunity Reviews//_, roč. 3, č. supl. 2, 2004, s. 103, abstrakt

Šťovíček, Jan - Keil, Radan - Burešová, M. - Goláňová, Jana - Hrdlička, Ladislav
Endoskopické stavění krvácení v horní části trávícího ústrojí pomocí hemostatických klipů.
In: vnitřní lékařství//_, roč. 50, č. 2, 2004, s. 143-146, původní článek

Žďárská, Denisa - Kvapil, Milan
Indikace pro glargin-dawn fernomén u diabetes mellitus I. typu
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roč. 2, č. supl. 1, 2004, s. 11, kazuistika

Žďárská, Denisa - Kvapil, Milan
Indikace pro inzulin glargin - labilita diabetes mellitus I. typu
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roč. 2, č. supl. 1, 2004, s. 12-13, kazuistika

Žďárská, Denisa - Kvapil, Milan
Místo inzulinu glargin v komplexní intervenci rozvinutých komplikací diabetes mellitus 2. typu
In: Kazuistiky v diabetologii//_, roč. 2, č. supl. 1, 2004, s. 14-15, kazuistika

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY