Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2005

Publikace interní kliniky za rok 2005:

Holá, Dagmar
Antikoagulační léčba
1. Praha : Grada, 2005. Malá monografie. ISBN 80-247-9061-0. Klinické aspekty antikoagulační léčby. s. 1-2.
 
Holá, Dagmar
Antikoagulační léčba
1. Praha : Grada, 2005. Malá monografie. ISBN 80-247-9061-0. Trombofilie. s. 3-5.
 
Horáčková, Miroslava
Chronická pyelonefritida. [přehledový článek].
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2005, 54, 51-52, s. 7-8, ISSN 0044-1996.
 
Horáčková, Miroslava
Moderní metody při vyšetření močového sedimentu. [stať v recenzovaném sborníku].
In: Akutní metabolická péče. Hradec Králové : Nucleus HK, 2005.
 
Horáčková, Miroslava; Schück, Otto; Komers, Radko; Charvát, Jiří; Kvapil, Milan , et al.
Effect of rofecoxib on the glomerular filtration rate, proteinuria and the renin-angiotensin-aldosterone system in elderly subjects with chronic renal impairment. [původní článek].
In: International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2005, 43, 9, s. 413-419, ISSN 0946-1965.
 
Charvát, Jiří
Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Nutriční podpora u nádorových onemocnění. s. 321-334.
 
Charvát, Jiří
Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Parenterální výživa. s. 22-32.
 
Charvát, Jiří
Antikoagulační léčba
1. Praha : Grada, 2005. Malá monografie. ISBN 80-247-9061-0. Plicní embolie. s. 93-128.
 
Charvát, Jiří; Michalová, Kateřina; Chlumský, Jaromír; Valenta, Z.; Kvapil, Milan.
The association between left ventricle diastolic dysfunction and endothelial dysfunction and the results of stress myocardial SPECT in asymptomatic patients with type 2 diabetes. [původní článek].
In: Journal of International Medical Research, 2005, 33, 5, s. 473-482, ISSN 0300-0605.
 
Charvát, Jiří; Pálová, Sabina; Vaněček, Tomáš; Lisová, Kateřina; Kvapil, Milan.
Srovnání změn alkalické fosfatázy (ALP), gamaglutamyl-transpeptidázy (GMT) a triacyglycerolů v séru při podávání olicinomelu v průběhu nutriční intervence. [stať v recenzovaném sborníku]
In: Akutní metabolická péče. Hradec Králové : Nucleus HK, 2005.
 
Charvát, Jiří; Vaněček, Tomáš; Souček, Martin; Baraníková, Zlata; Kozáková, Sabina
Příčiny akutních intoxikací v průběhu jednoho roku na jednotce intenzivní metabolické péče. [původní článek].
In: Vnitřní lékařství, 2005, 51, 3, s. 299-303, ISSN 0042-773X.

Chlumský, Jaromír
Antikoagulační léčba. [monografie]
1. Praha : Grada, 2005. 224 s. ISBN 80-247-9061-0.
 
Chlumský, Jaromír; Holá, Dagmar; Kratochvílová, Renata.
Stroke and proinflammatory markers. [původní článek].
In: Labmedicine, 2005, 36, 4, s. 232-233, ISSN 0007-5027.
 
Chlumský, Jaromír; Charvát, Jiří
Contribution of distensibility and intima-media thickness to the etiology of stroke. [původní článek].
In: Rivista neuroradiologia, 2005, 18, 1, s. 78-81, ISSN 1120-9976.
 
Chlumský, Jaromír; Charvát, Jiří.
Endothelial dysfunction, distensibility and intima-media thickness and etiology of stroke. [původní článek].
In: Journal of International Medical Research, 2005, 33, 5, s. 555-561, ISSN 0300-0605.
 
Keil, Radan

Doporučený postup čištění a dezinfekce flexibilních endoskopů. [přehledový článek].
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2005, 59, 2, s. 78-79, ISSN 1213-323X.
 
Kölbel, František

BNP - zdroj informací o funkci srdce a kardiovaskulárním riziku - editorial. [ostatní druhy článků]

In: Vnitřní lékařství, 2005, 51, 6, s. 533-534, ISSN 0042-773X.
 
Kölbel, František

EKG a jeho hodnocení. [monografie]

1. Praha : Grada, 2005. 348 s. ISBN 80-247-0910-4.
 
Kölbel, František
Klinická kardiologie. [monografie]
1. Praha : H+H, 2005. 847 s. ISBN 80-7319-005-2.
 
Kvapil, Milan.
Cévní komplikace diabetu
1. Praha : Galén, 2005. Symposium. ISBN 80-7262-335-4. Diabetes mellitus 2. typu a cévní mozkové příhody. s. 79-86.
 
Kvapil, Milan
Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční. [původní článek].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, 1, s. 69-75, ISSN 1212-9445.
 
Kvapil, Milan
Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Enterální výživa. s. 19-22.
 
Kvapil, Milan
Glitazony, studie Proactive, léčba diabetu a možná prevence kardiovaskulárních komplikací. [původní článek]
In: Sestra v diabetologii, 2005, 1, 2, s. 6-7, ISSN 1801-2809.
 
Kvapil, Milan
Cévní komplikace diabetu
1. Praha : Galén, 2005. Symposium. ISBN 80-7262-335-4. Hypertenze a diabetes mellitus. s. 129-138.
 
Kvapil, Milan
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Léčba diabetu 2. typu. s. 47-48.
 
Kvapil, Milan
Manifestní diabetická nefropatie. [původní článek]
In: Vnitřní lékařství, 2005, 51, S1, s. S45-S49, ISSN 0042-773X.
 
Kvapil, Milan
Možnosti ovlivnění b buněk glitazony. [původní článek]
In: Farmakoterapie, 2005, 1, 3, s. 26-29, ISSN 1801-1209.
 
Kvapil, Milan
Nejde jen o nové léky. Aktuální perspektivy léčby diabetu. [původní článek].
In: Moje zdraví, 2005, 3, 9, s. 72-73, ISSN 1214-3871.
 
Kvapil, Milan
Nové poznatky ze studií o glitazonech. [ostatní druhy článků].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 10-11, ISSN 1212-9445.
 
Kvapil, Milan

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Prevence diabetes mellitus 2. typu. s. 60-64.
 
Kvapil, Milan
Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Prevence vzniku malnutrice. s. 92-93.
 
Kvapil, Milan
Průkaz účinné prevence incipientní diabetické nefropatie u diabetiků 2. typu. [kazuistika].
In: Kazuistiky v diabetologii, 2005, 3, 2, s. 36-37, ISSN 1214-231X.
 
Kvapil, Milan
Repaglinid. [původní článek]
In: Farmakoterapie, 2005, 1, 1, s. 59-66, ISSN 1801-1209.
 
Kvapil, Milan
Současné možnosti kombinované farmakologické léčby hypercholesterolémie. [přehledový článek].
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2005, 8, 2, s. 99-104, ISSN 1211-9326.
 
Kvapil, Milan
Současné možnosti prevence makrovaskulárních komplikací pacientů s diabetes mellitus. [původní článek]
In: MediNews, 2005, 4, 2, s. 80-83, ISSN 1213-9866.
 
Kvapil, Milan

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie

1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Steatóza jaterní, steatofibróza, NASH. s. 64-66.
 
Kvapil, Milan

Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie. [učebnice VŠ]

1. Praha : Interní klinika 2. LF, 2005. 67 s.
 
Kvapil, Milan

Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy. [učebnice VŠ]
1. Praha : Interní klinika 2. LF, 2005. 93 s.
 
Kvapil, Milan
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Úvod. s. 1-1.
 
Kvapil, Milan

Výživa a diabetes. [stať v recenzovaném sborníku]
In: Akutní metabolická péče. Hradec Králové : Nucleus HK, 2005.
 
Kvapil, Milan, Pálová, Sabina.
Učební texty k praktickým cvičením z umělé výživy
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Diagnostika malnutrice. Nutriční diagnostika. s. 10-14.
 
Kvapil, Milan; Perušičová, Jindřiška
Insulin glulisin (APIDRA). [ostatní druhy článků].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 13-14, ISSN 1212-9445.
 
Lochmannová, Jindra
Naše zkušenosti s enteroskopií. [původní článek].
In: Bulletin HPB, 2005, 13, 3.IV, ISSN 1210-6755.
 
Matoušovic, Karel
Hypertenze a ledviny. [recenze článku].
In: Cor et Vasa, 2005, 47, 1, s. K10-K10, ISSN 0010-8650.
 
Matoušovic, Karel; Konečný, K.; Novák, J.; Tomana, M.; Městecký, J.
IgA v moči pacientů s IgA nefropatií - další pomůcka v diagnostice této choroby. [původní článek].
In: Aktuality v nefrologii, 2005, 11, 2, s. 12-17, ISSN 1210-955X.
 
Matoušovic, Karel; Schück, O.
Korekce poruch acidobázické rovnováhy (ABR) u akutních stavů. [původní článek].
In: Aktuality v nefrologii, 2005, 11, 2, s. 60-62, ISSN 1210-955X.
 
Perušičová, Jindřiška
Inzulín glulisin. [přehledový článek].

In: Farmakoterapie, 2005, 1, 1, s. 11-12, ISSN 1801-1209.
 
Perušičová, Jindřiška.
Inzulínový analog glargine - lék první nebo druhé volby u diabetiků 1. typu. [ostatní druhy článků].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 12-13, ISSN 1212-9445.
 
Perušičová, Jindřiška.
Lipidy a diabetes. [původní článek].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 8-9, ISSN 1212-9445.
 
Perušičová, Jindřiška.
Nové poznatky ze studií o metforminu. [původní článek].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 12-13, ISSN 1212-9445.
 
Perušičová, Jindřiška.
Postprandiální glykémie - povědomí diabetologů. [původní článek].
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2005, 8, 4, s. 167-173, ISSN 1211-9326.
 
Perušičová, Jindřiška.
Studie DCTT - význam kompenzace diabetu a intenzifikovaných režimů. [ostatní druhy článků].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 12-13, ISSN 1212-9445.
 
Perušičová, Jindřiška.
Z úvodního sdělení. [stať v recenzovaném sborníku].
In: Depresivní stavy. Depresivní nemocný v nepsychiatrických ordinacích. Deprese a diabetes mellitus. Praha : Medical Tribune, 2005.
 
Perušičová, Jindřiška.
Zkušenosti diabetologů s léčbou inzulínovým analogem glargin. [ostatní druhy článků].
In: Medicína po promoci, 2005, 6, Speciální č., s. 3-4, ISSN 1212-9445.
 
Piťhová, Pavlína.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Diabetická polyneuropatie. s. 27-28.
 
Piťhová, Pavlína.
Léčba perorálními antidiabetiky a inzulínem. [přehledový článek].
In: Postgraduální medicína, 2005, 7, 4, s. 416-422, ISSN 1212-4184.
 
Piťhová, Pavlína.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Makrovaskulární komplikace diabetes mellitus. s. 30-33.
 
Piťhová, Pavlína.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Patofyziologie metabolické poruchy při diabetes mellitus. s. 6-7.
 
Piťhová, Pavlína.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Poznámky k fyziologii a biochemii glukózy a inzulínu. s. 1-1.
 
Piťhová, Pavlína.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Syndrom diabetické nohy. s. 28-30.
 
Piťhová, Pavlína; Charvát, Jiří.
Výživa a doplňky výživy u diabetických pacientů. [přehledový článek]. In: Medicína pro praxi, 2005, 4, s. 139-142, ISSN 1214-8687.
 
Piťhová, Pavlína; Kvapil, Milan.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Léčba diabetu 1. typu. s. 43-46.
 
Piťhová, Pavlína; Kvapil, Milan.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Léčba diabetu 2. typu inzulínem. s. 50-52.
 
Piťhová, Pavlína; Kvapil, Milan.
Syndrom diabetické nohy - závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus. [původní článek].
In: Interní medicína pro praxi, 2005, 7, 11, s. 475-479, ISSN 1212-7299.
 
Schück, Otto; Gottfriedová, Halima; Ryska, Miroslav , et al.
Dlouhodobé sledování funkce ledvin po ortotopické transplantaci jater. [původní článek].
In: časopis lékařů českých, 2005, 144, 2, s. 119-122, ISSN 0008-7335.
 
Szabó, Marcela; Kvapil, Milan.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Diabetická dyslipidémie. s. 33-37.
 
Szabó, Marcela; Kvapil, Milan.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Metabolický Syndrom -syndrom inzulínové rezistence. s. 13-17.
 
Szabó, Marcela; Kvapil, Milan.
Učební texty k praktickým cvičením z diabetologie.
1. Praha : Interní klinika 2. LF UK Praha, 2005. Stanovení diagnozy diabetes mellitus. s. 8-8.
 
Zelenková, Jitka.
Doc. Zelenková exkluzivně pro iForum o Nobelově ceně za lékařství.
[datový soubor]. Praha: Univerzita Karlova. 2005.
 
Zelenková, Jitka.
Gastroduodenální vřed - jeho diagnostika a léčba. [původní článek].
In: Practicus, 2005, 4, 6, s. 233-235, ISSN 1213-8711.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY