Kdy je vhodná transplantace

Rozhodnout se pro transplantaci je obtížný a závažný krok. Musí být vyčerpány všechny dostupné možnosti konzervativní léčby. Je nutné si uvědomit, že vlastní transplantace je rozsáhlý chirurgický zákrok, který představuje nezanedbatelné riziko. Proto je třeba přesně a správně určit, u kterých pacientů se plicní postižení a celková kvalita života zhoršila natolik, že rizika spojená s tímto stavem převyšují potenciální rizika operace. I režim po operaci je zavazující: doživotní imunosupresivní léčba se všemi svými nežádoucími účinky, dechová rehabilitace, pravidelné kontroly v nemocnici, vyšší riziko infekčních komplikací, cukrovka a další. Transplantací plic vyměníte jednu těžkou nemoc, která by Vás zahubila během pár měsíců, za jinou, která Vám umožní dýchat a žít po řadu let. Je celá řada plicních chorob, které ve svém konečném stádiu mohou být léčeny transplantací plic. Každá nemoc má své odlišnosti, a ty s sebou přináší specifická rizika a komplikace. Od nich se odvíjí i dlouhodobé výsledky transplantace a doba přežívání, která je u různých onemocnění různě dlouhá. Základní onemocnění také rozhoduje, jaký typ operace bude proveden. Chirurgické možnosti jsou celkem tři: jednostranná náhrada plíce, oboustranná náhrada plic a v omezených případech u dětských pacientů náhrada plíce jedním lalokem od živého dárce.

Jednostranná transplantace plíce

V současné době provádíme jednostrannou transplantaci plic zcela vyjímečně. Jednostranná transplantace plíce je metodou volby u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a u idiopatické plicní fibrózy (IPF). Dále se provádí při deficitu alfa-1 antitrypsinu, lymfangioleiomyomatose, sarkoidóze nebo jako retransplantace při bronchiolitis obliterans na podkladě chronické rejekce.

 Oboustranná transplantace plic

Oboustranná transplantace plic je v našem centru metodou, kterou volíme u většiny pacientů se základní diagnózou:

  • chronická obstrukční plicní nemoc
  • idiopatická plicní fibróza
  • primární arteriální plicní hypertenze
  • lymfangioleiomyomatosa
  • cystická fibróza

Transplantace laloků plic

Transplantace plicního laloku je vzácně indikovaná u dětských pacientů nebo u dospělých příjemců malého vzrůstu. Jeden plicní lalok od žijícího dospělého dárce se přenese na místo postižené plíce.

Retransplantace

Ex vivo perfúze a rekondice plic

Skip to content