Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě vychází 14. a 15. aktualizace publikace
 Průvodce laboratorními nálezy

Editorem tohoto dlouhodobého projektu je přednosta ústavu prof. MUDr. Richard Průša, CSc. a autorsky se na něm podílí celá řada odborníků z našeho ústavu a dalších pracovišť FN Motol. Publikaci vydává nakladatelství Raabe.
Více na www.raabe.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za publikaci Průvodce laboratorními nálezy byla Českou společností klinické biochemie prof. Průšovi udělena cena "Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína". Prof. Průša děkuje všem kolegům, kteří se podíleli na vzniku publikace.

 

V posledních letech byly vydány významné učební texty, které jsou určeny nejen pro studenty lékařských fakult Univerzity Karlovy, ale mohu být i užitečným studijním materiálem pro posluchače jiných vysokých škol a zároveň také praktickou pomůckou pro pracovníky klinických laboratoří.

 Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních

Jiří Kukačka, Eva Klapková, Karel Kotaška

Vydala Univerzita Karlova v Praze

Nakladatelství Karolinum

Praha 2010

ISBN 978-80-246-1853-1

1. vydání

Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních je moderní multioborovou učebnicí (cvičebnicí) primárně vytvořenou pro posluchače bakalářského oboru Zdravotní laborant, který je vyučován na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, ale je určena i pro další posluchače bakalářských a magisterských oborů lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, zdravotnických nebo chemicko-technologických fakult, které vychovávají odborníky v oblasti analýzy biologického materiálu, zvláště pak odborníky pro práci v klinických laboratořích. Učební texty jsou rozděleny na 25 kapitol s praktickým apendixem s užitečnými vztahy a chemicko-analytickými tabulkami. Vybrané, didakticky navazující kapitoly vás provedou výpočty ve všech oblastech praktické analytické činnosti ve zdravotnických laboratořích od základní přípravy a úpravy roztoků, vyjadřování složení roztoků, přípravu pufrů, přes titrační stechiometrii až po výpočty ve speciálních analytických instrumentálních metodách nebo zpracování analytických výsledků. Velká část z více než 530 příkladů je detailně vyřešena včetně vysvětlení logického postupu. Neřešené příklady jsou uváděny spolu s výsledky, k jejich řešení např. při samostudiu postačí znalost základní matematiky a kalkulátor s několika funkcemi.

Tato unikátní učebnice získala Cenu výboru české společnosti klinické biochemie za edukaci pro rok 2010.

Kazuistiky a stručné kapitoly z klinické biochemie

Richard Průša a kolektiv

Vydal Ústav klinické biochemie a patobiochemie,

UK 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol

Praha 2009

ISBN 978-80-87347-01-0

1. vydání

Kazuistiky a stručné kapitoly z klinické biochemie je poutavě vypracovaný učební text klinické biochemie pro studenty 5. ročníku lékařských  fakult. Autorsky se na něm podílela řada odborníku. Publikace vznikla za podpory společnosti ROCHE Diagnostics.

 

Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia

Petr Štern a kolektiv autorů

Vydala Univerzita Karlova v Praze

Nakladatelství Karolinum

Praha 2011

ISBN 978-80-246-1979-8

2., upravené vydání

Tato publikace je druhým aktualizovaným a rozšířeným vydáním učebního textu, který je určený pro posluchače českých lékařských fakult. Na vytvoření těchto skript se podílela řada předních odborníku z  1. lékařské fakulty UK, 2. lékařské fakulty UK, Lékařské a farmaceutické fakulty UK Hradec Králové, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a pracovišť z Olomouce, Ostravy a Třince. Skripta obsahují čtyři hlavní kapitoly a to chemické repetitorium, biochemie vybraných skupin přírodních látek, metabolické pochody a jejich poruchy a základy klinické biochemie (laboratorní činnost v klinické biochemii, technologie v klinické biochemii, vyšetřovací metody v klinické biochemii). Součástí publikace je CD-ROM s dalšími studijními materiály z oboru klinické biochemie.

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY