Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Norské fondy

Program Zdraví - Fondy EHP 2014-2021

Název projektu: Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami
Registr. číslo: ZD-ZDOVA2-001
Přidělené finanční prostředky: 19 563 645 Kč
Podpořeno grantem z Norska částkou: 16 629 098 Kč
Výše spolufinancování ze státního rozpočtu: 2 934 547 Kč
Realizátor: Fakultní nemocnice v Motole, Ústav biologie a lékařské genetiky
Doba realizace: od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2023
Odborný garant projektu: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA
Projektový manažer: Ing. Ivana Funková, MBA, Ing. Věra Mozrová
Kontaktní údaje: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 00420 22443 3501, email: ivana.funkova@fnmotol.cz

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti specializované zdravotní péče pro obyvatele vyloučených lokalit, společně se zaměřením na specifické nepřenosné choroby a návazné zvýšené riziko přenosných onemocnění, včetně dětských úrazů, u romského etnika. Z celospolečenského hlediska tento projekt umožní nejenom zlepšit diagnostiku a prevenci těchto onemocnění, ale i systémově nastavit primární a specializovanou péči v této dosud nedostatečně analyzované a řešené oblasti zdravotní péče v České republice, tj. vypracovat koncept tzv "health care pathways" pro romské komunity ve spolupráci s předními zahraničními spolupracovníky z Norska a Rumunska. Celkový přínos tohoto projektu je tedy primárně v oblasti zlepšené zdravotní péče a proškolení příslušných zdravotníků (terénních i specializovaných) a středního zdravotního personálu, ale i sekundárně díky dlouhodobé ekonomické úspoře prostředků veřejného zdravotního pojištění díky efektivnějšímu nastavené péče o členy romských komunit a rovněž v důsledku racionalizace indikací k sociální péči ze strany spolupracujících Koordinátorů Regionálních center podpory zdraví SZU.

Projekt podporuje cílové skupiny v rámci vyloučených lokalit, které zahrnují: a) Romské etnikum všech věkových kategorií; b) Lidé ohrožení chudobou nebo v chudobě z romské komunity nebo většinové populace; c) Veřejnost 1) laická - z hlediska zvýšení povědomí o specifických onemocněních u romské populace z vyloučených lokalit a 2) odborná veřejnost - z hlediska specifik a indikačních kritérií pro onemocnění, která jsou relativně častější u romské populace - tj, praktičtí pediatři pro děti a dorost, dětští neurologové, oftalmologové, kardiologové, kliničtí pediatři a odborníci na dětské úrazy.

EAA grants

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY