Centrum pro léčbu sarkomů měkkých tkání

Největší centrum svého druhu v ČR poskytuje komplexní péči pro pacienty se sarkomy měkkých tkání nebo s podezřením na toto onemocnění. Naše pracoviště ve spolupráci s ostatními klinikami FN Motol zajišťuje diagnostiku, terapii, pooperační péči a  dlouhodobé sledování pacientů.

Sarkomy měkkých tkání jsou raritní skupinou onemocnění vyžadující vysoce specializovaný a individuální přístup,  dlouhodobým cílem našeho pracoviště je zajištění centralizované péče pro pacienty s tímto onemocněním v celé České republice.

Naší snahou je rozšířit do povědomí široké lékařské obce napříč specializacemi to, že pacient s podezřelým ložiskem, které je lokalizované v hloubce měkkých tkání nebo povrchovou lézí větší než 5 centimetrů, má být doporučen  do specializovaných pracovišť.

Centralizace pacientů se sarkomy měkkých tkání je základním předpokladem úspěšné léčby.

V rámci našeho centra probíhá výzkum nádorového mikroprostředí, za účelem rozvoje moderních terapeutických protokolů pro léčbu imunoterapií.

Specialisté naší kliniky se podíleli na tvorbě národních Klinických doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu sarkomů měkkých tkání, které můžete najít na webu:
https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&id=22

V roce 2022 jsem otevřeli informační web pro pacienty a odbornou veřejnost
www.sarkomy.cz

V rámci programu se specializujeme na léčbu:

  • Sarkomů hrudníku
  • Sarkomů dutiny břišní a malé pánve
  • Sarkomů retroperitonea
  • Končetinových sarkomů
  • Viscerálních sarkomů
  • Desmoidů a pseudosarkomatoidních tumorů

Tým lékařů:

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. – vedoucí program
MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D. – zástupce vedoucího programu
Prim. MUDr. Jiří Tvrdoň
MUDr. Pavel Hladík
MUDr. Jan Šimonek
MUDr. Martin Podhráský
MUDr. Silvia Jaroščiaková

Multidisciplinírní tým (rentgenolog, gastroenterolog, chirurg, onkolog, patolog, ): Středa – 13:00 

Speciální ambulance pro léčbu sarkomů měkkých tkání

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078

Středa:  9:30 – 13:00 hod.
MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D., MUDr. Martin Podhráský, MUDr. Silvia Jaroščiaková
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Skip to content