Program chirurgie jater, pankreatu a žlučových cest

V rámci programu jsou prováděny všechny typy operací a reoperací jater, sleziny, slinivky břišní a žlučových cest pro  benigní a maligní onemocnění, včetně cévních resekcí.

Současně provádíme sdružené výkony v rámci mezioborové  spolupráce.

Standardně jsou prováděny všechny typy sdružených výkonů na játrech s kolorektální skupinou při synchronním metastatickém postižení jater. Dále provádíme rozsáhlé multiviscerální a kompartmentové resekce v rámci Programu pro léčbu sarkomů měkkých tkání včetně resekcí a náhrad  velkých cév (kromě transplantací jater – spolupráce s IKEM).

Zvláštní důraz je kladen na chirurgickou léčbu metastatických onemocnění jater, primárních a sekundárních nádorů slinivky břišní a na chirurgickou léčbu chronické pankreatitidy.

Do spektra výkonů jsme nově zařadili robotické resekce pankreatu. V roce 2021 jsme provedli první Robotickou distální resekci pankreatu v České republice.

Výkony:

  • Chirurgie jater a intrahepatálních žlučových cest klasickým i laparoskopickým přístupem
  • Chirurgické výkony primárních jaterních nádorů a metastatického onemocnění – anatomické resekce včetně rozšířených hemihepatektomií v plném rozsahu
  • Neanatomické resekce pro primární i metastatické jaterní nádory
  • Jaterní resekce pro benigní jaterní onemocnění
  • Výkony pro cystická jaterní onemocnění včetně parazitárních
  • Resekční výkony pro benigní a maligní onemocnění žlučových cest a žlučníku
  • Resekční výkony pro benigní a maligní onemocnění slinivky břišní v celém rozsahu včetně cévních resekcí klasickým i miniinvazivním přístupem vč. robotické resekce
  • Chirurgické výkony indikované pro chronickou pankreatitidu
  • Chirurgické klasické a laparoskopické výkony pro onemocnění sleziny

Tým lékařů:

Prim. MUDr. Jiří Tvrdoň – vedoucí lékař programu
MUDr. Pavel Hladík
MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D.
MUDr. Martin Podhráský
MUDr. Silvia Jaroščiaková

Multidisciplinírní tým (rentgenolog, gastroenterolog, chirurg, onkolog, patolog, ): Středa – 13:00 

Speciální ambulance pro onemocnění jater, žlučových cest a slinivky břišní

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078

Středa:  9:30 – 13:00 hod. 
MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Andrej Ozaniak, Ph.D., MUDr. Jaroščiaková Silvia, MUDr. Martin Podhráský

Skip to content