Program robotické chirurgie

Roboticky asistovaná chirurgie reaguje na trend snižování invazivity operačních výkonů.

Od roku 2018 je ve FN Motol k dispozici operační robot Da Vinci Xi.

Přístroj se skládá ze čtyřramenného systému, přístrojové věže a konzole – pracoviště operatéra. Konzole je umístěna na operačním sále mimo operační stůl. Mezi operatéra a pacienta vstupuje počítačem ovládané zařízení, které provedení výkonu značně usnadňuje. Nejpodstatnější je pacientská část, což jsou čtyři ramena, do kterých se zavádějí nástroje a kamera. Systém da Vinci využívá 3D zobrazení v HD kvalitě při mnohonásobném zvětšení. Výhodou oproti klasické laparoskopii je navíc skutečnost, že polohu kamery ovládá přímo operatér.

Do těla pacienta jsou zavedeny porty, oproti laparoskopii nástroje umožňují pohyby v různých úhlech a rovinách uvnitř těla pacienta. Rozsah pohybů je větší, i než co dokáže samotná lidská ruka při otevřené operaci. Přístroj eliminuje lidský faktor jako třes ruky. Chirurg ovládá konce nástrojů zavedené do těla pacienta prostřednictvím vysoce citlivých, na jednotlivých prstech navlečených joysticků. Má i několik pedálů, kterými aktivuje různé části přístroje. U těla operovaného stojí asistent, který mění nástroje v průběhu výkonu. Technologie je využívána zejména k urologickým, chirurgickým gynekologickým, kardiochirurgickým a ORL výkonům. Nejčastěji prováděným operačním výkonem je radikální prostatektomie pro karcinom prostaty, resekce konečníku a hysterektomie.

Na klinice byl zahájen Program robotické chirurgie konečníku v červnu 2018 a a bylo provedeno 25 resekcí rekta. Od začátku roku 2020 plánujeme zahájení Programu robotické chirurgie plic a thymu.

Skip to content