Program transplantace plic

První transplantace plic v ČR byla provedena 22. 12. 1997 a byla tak zahájena činnost programu pro transplantace plic v ČR. Toto centrum je jediné, které v ČR transplantace plic provádí.

Transplantace plic je převážně indikována u těchto diagnóz:

  CHOPN

  Plicní fibróza

  Cystická fibróza

  Lymfangioleiomyomatóza

  Idiopatická plicní hypertenze

V rámci programu jsou prováděny

  Oboustranné a jednostranné transplantace plic

  Transplantace laloků plic (lobární transplantace)

  Retransplantace

  Ex vivo perfúze a rekondice plic

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je využívána při potřebě před transplantací jako most k transplantaci, během transplantace, a v případě potřeby po transplantaci prolongovaně.

V rámci programu pro dospělé pacienty jsou prováděny transplantace u dětských pacientů.

Centrum patří mezi vysokoobjemová centra, nad 40 transplantací ročně v Evropě provádí pouze 8 center.

Tým lékařů Programu transplantace plic

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. vedoucí lékař programu

MUDr. Jan Šimonek vedoucí lékař Transplantačního oddělení

MUDr. Jiří Pozniak

prim. MUDr. Jan Burkert, Ph.D. kardiochirurg

MUDr. Jan Havlín, Ph.D. transplantační lékař, internista

MUDr. Monika Švorcová

MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D.

Mgr. Lubica Jungová koordinátorka péče o pacienty po transplantaci plic 

Mgr. Jolana Heřtová koordinátorka péče o pacienty po transplantaci plic

Mgr. Jana Kahovcová koordinátorka péče o pacienty po transplantaci plic

  Multidisciplinární tým (pneumolog, chirurg, anesteziolog, kardiolog, internista, fyzioterapeut, psycholog): pondělí 14:00

  Speciální ambulance pro pacienty po transplantaci plic

MUDr. Jan Šimonek, MUDr. Jan Havlín, Ph.D., MUDr. Jiří Pozniak

• Pondělí: 10:00–14:00 hod.
MUDr. Jan Havlín, Ph.D., MUDr. Lucie Valentová, MUDr. Kristýna Vyskočilová

• Úterý: 10:00–14:00 hod.

Kontaktní telefon pro objednání: 702 090 862

Program transplantace bloku srdce a plic ve spolupráci s IKEM

Náš tým ve spolupráci s týmem IKEM indikuje pacienty, provádí transplantace srdce a plic a společně o pacienty po transplantaci pečuje. Spolupráce byla zahájena v roce 2014. První transplantace srdce a plic byla provedena 29. 11. 2014.

Program transplantace plic pro pacienty ze Slovenské republiky

V roce 2018 začalo naše centrum na základě mezistátní smlouvy provádět transplantace plic u slovenských pacientů. Podmínkou tohoto programu je získávání vhodných orgánů ze SR.

Skip to content