Psychologická péče

Na klinice probíhá psychologická péče o hospitalizované pacienty na standardním oddělení, JIP i ARO.  Jedná se primárně o péči pro hospitalizované pacienty, ale i o jejich rodinné příslušníky. Psycholog je dále k dispozici lékařům při konzultacích s pacienty či jejich rodinami např. při sdělování infaustní prognózy onemocnění,
edukaci o nárocích pooperační péče apod. Zároveň je prostředníkem v komunikaci se sociálními pracovníky.dddd

Práce psychologa na klinice zahrnuje jak diagnostickou část (kognice, osobnost, psychopatologie), tak hlavně část terapeutickou – zejména krizovou intervenci, podpůrnou psychoterapii i delší psychoterapeutickou spolupráci po propuštění z hospitalizace. Psychologická péče na lůžkovém oddělení může mimo jiné zahrnovat i relaxační cvičení ke zklidnění před plánovanými výkony.

Velká část psychologické práce spočívá ale hlavně v multidisciplinárním týmu pro transplantace plic.

Psycholog provádí předstransplantační psychologická vyšetření, kdy posuzuje osobnost, afektivitu, motivaci,  odhad adherence pacienta, mapuje jeho sociální i fyzické zázemí. Zároveň provádí edukaci o nárocích v před a po transplantačním období. Pracuje s pacienty i vstupně na ambivalenci v rozhodování, zda zákrok vůbec podstoupit. Organizuje také rodinná setkání pro mapování a práci s motivací širšího sociálního prostředí pacienta. Jedná se jak o spolupráci ambulantní, tak i během hospitalizace. Psycholog se dále účastní i pravidelného indikačního týmového setkání, provádí kontrolní vyšetření pacientů zařazených na čekací listinu.

Pracuje i s rodinnými příslušníky zemřelých pacientů a poskytuje provázení obdobím ztráty a truchlení. V neposlední řadě psycholog na oddělení poskytuje podpůrnou péči a konzultace i ošetřujícímu personálu.

PhDr. Tereza Maryšková

Skip to content