Program chirurgie plic, dýchacích cest, mediastina, hrudní stěny

Pneumoonkochirurgické centrum FN Motol – Centrum vysoce specializované péče MZ ČR

Hrudní chirurgie je jeden ze základních programů, které tvoří indentitu našeho pracoviště.

Klinika je jediné centrum s Akreditací pro hrudní chirurgii II. stupně v ČR.

Studijní pobyt na klinice a zde složená zkouška je předpokladem pro udělení Odborné specializace pro obor hrudní chirurgie.

Klinika má statut Pneumoonkochirugického centra vysoce specializované péče uděleného MZ ČR.

V roce 2020 jsme jako jediné centrum v ČR začali využívat robotickou technologii DaVinci Xi k operacím plic a thymu.

V roce 2022 jsme získali statut “Case observation center in robotic assisted lung surgery” jako jediné centrum v ČR a střední a východní Evropě.

Klinika provádí všechny výkony v oblasti chirurgie maligních a benigních onemocnění plic, dýchacích cest, pleury, hrudní stěny a mediastina:

 • Plicní resekce v plném rozsahu (klínovitá resekce/segmentektomie/lobektomie/ pneumonektomie/sleeve resekce, double sleeve resekce, rozšířené resekce – hrudní stěny, bránice, velkých cév, perikardu, srdeční síně a páteře
 • Video asistovaná hrudní chirurgie (VATS) chirurgie plic a pleury
 • Roboticky asistovaná hrudní chirurgie (RATS) – přístroj Da-Vinci Xi (jediné pracoviště v ČR a v zemích V4)
 • Transplantace plic (jediné pracoviště v ČR a SR)
 • Transplantace bloku srdce-plíce (ve spolupráci s IKEM, jediné pracoviště v ČR a SR)
 • Resekční a bronchoplastické výkony na tracheobronchiálním stromu (chirurgická léčba stenózy trachey, benigních i maligních tracheo- či broncho-esofageálních píštělí)
 • LVRS (Lung Volume Reduction Surgery) u pacientů s chronickou obstrukční plicní chorobou
 • Chirurgie pro maligní mezoteliom pleury: rozšířená pleurektomie/dekortikace (v rámci multimodální terapie)
 • Pleurektomie
 • Plicní dekortikace
 • Chirurgická biopsie plic (otevřeně/miniivazivně)
 • Pleuroskopie
 • Resekce a rekonstrukce hrudní stěny (ve spolupráci s plastickými chirurgy)
 • Chirurgie mediastina (mezihrudí): mediastinoskopie, biopsie a resekce tumorů mediastina
 • Chirurgie bráničních kýl
 • Chirurgické řešení mediastinální či plicních cyst nebo sekvestrů
 • Chirurgie vrozených plicních vad
 • Chirurgická léčba deformit hrudníku
 • Thymektomie (chirurgické odstranění brzlíku) včetně miniinvazivního přístupu VATS/RATS
 • Chirurgická léčba onemocnění bránice
 • Embolizace plicních tepen
 • ECMO ve všech konfiguracích
 • Transbronchiální biopsie a kryobiopsie

V rámci programu centralizujeme z celé ČR a  specializujeme se na tyto výkony:

 • Chirurgie pokročilého karcinomu plic – T4N0-1 s nutností resekcehorní duté žíly, levé síně, hrudní stěny, páteře.
 • Využitímimotělniho oběhu a ECMO v hrudni chirurgii
 • VATS –videoasistovaná hrudní chirurgie- plicní resekce a thymektomie
 • RATS – roboticky asistovaná hrudní chirurgie (jediné pracoviště v ČR) – systém DaVinci Xi
 • Chirurgietrachey a dýchacich cest (resekce trachey, bifurkace trachey  plastika trachey)
 • Chirurgie mediastina (mezihrudí) v plném rozsahu: mediastinoskopie, biopsie, thymektomie včetně miniinvazivního přístupu (VATS a RATS) či odstranění pokročilých tumorů mediastina s resekcemi velkých cév, plic a páteře
 • Chirurgie mesoteliomu – extrapleurální pneumonektomie s resekcí bránice a perikardu, pleurektomie/dekortikace
 • Chirurgická léčba vrozených vývojových vad plic a deformit hrudníku
 • Chirurgická léčba onemocnění bránice
 • Vývoj a aplikace biodegradabilníchstentů do dýchacích cest
 • V rámci programu bylo založeno multidisciplinární Laryngotrachealnicentrum ve FN Motol

Tým lékařů:

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. – vedoucí lékař programu
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc
Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc
Prim. MUDr. Jiří Tvrdoň
MUDr. Jan Šimonek
MUDr. Jiří Pozniak
MUDr. Monika Švorcová
MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D.
MUDr. René Novysedlák
MUDr. Janis Tavandžis
Prim. MUDR. Jan Burkert, Ph.D. – kardiochirurg
Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

Koordinátorka:  Iveta Böhmová, DiS , tel. 702024169 a email – iveta.bohmova@fnmotol.cz

Multidisciplinární tým Pneumoonkochirurgického centra FN Motol (rentgenolog, pneumolog, onkolog, chirurg): čtvrtek 13:30

Kooperativní hrudní skupina FNM, VFN, ÚVN (týmy III. chirurgické, Pneumologické a Onkologické kliniky FN Motol, Pneumologické, Onkologické a I. chirurgické kliniky VFN a Radioterapeutické …. UVN ):

úterý 14:00 online s možností konzultace pro další pracoviště – odkaz MDT board

Speciální ambulance pro onemocnění plic, pleury, mediastina a hrudní stěny

Pátek : 9:00 – 13:30 hod.

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
MUDr. Jan Šimonek
MUDr. Jiří Pozniak
MUDr. Monika Švorcová
MUDr. Jiří Vachtenheim, Ph.D.
MUDr. René Novysedlák
MUDr. Janis Tavandžis
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Skip to content