Program pro rekonstrukci břišní stěny a kýl

Jedním z programů kliniky je program pro rekonstrukci břišní stěny, v rámci kterého ve spolupráci s dalšími
obory  pečujeme o pacienty s různými druhy kýl od tříselných pro rozsáhlé kýly v jizvě a parastomální kýly.

Důraz klademe na správnou diagnostiku, předoperační přípravu a volbu moderních operačních postupů, stejně jako minimalizaci pooperačních komplikací. Pacienti mají k dispozici prehabilitační program na Klinice tělovýchovného lékařství FNM, u většiny z nich monitorujeme kvalitu života po výkonu a jako jediní v ČR své výsledky zadáváme do transparentní Evropské databáze kýl.

V rámci programu řešíme komplikace operací kýly nejen ve smyslu recidivy, ale také chronické pooperační bolesti. Součástí řady větších rekonstrukcí je často panikulektomie či jiné kožní resekce, extrakce předchozích prostetických materiálů, neurektomie v případě chronické bolesti.

Naši lékaři pravidelně přednáší na národních, ale i světových herniologických konferencích a publikují v recenzovaných impaktovaných časopisech. Spolupracujeme na tvorbě Evropských standardů pro léčbu různých druhů kýl, jsme tvůrci online výukového programu v tomto oboru využívaného lékaři po celém světě a jako první v ČR jsme držiteli Evropské atestace pro rekonstrukci břišní stěny. Naši lékaři jsou členy výkonné rady Evropské kýlní společnosti a držiteli několika výzkumných grantů zaměřených na různé aspekty léčby kýl.

Prováděné výkony:

  • Plastiky tříselných kýl – miniinvazivně, otevřeně s i bez použití síťky
  • Neurektomie pro chronickou bolest v třísle
  • Operace pro „sportovní tříslo“
  • Plastiky ventrálních kýl
  • Plastiky kýl v jizvě včetně celého spektra z možností předních i zadních metod separace komponentů
  • Panikulektomie, abdominoplastiky
  • Operace pro diastázu přímých břišních svalů
  • Operace pro ACNES

Tým lékařů:

MUDr. Barbora East, Ph.D., FEBS AWS
MUDr. Jiří Skořepa
MUD. Martin Šnajdauf, Ph.D.
MUDr. Jakub Woleský
MUDr. Barbora Jíšová

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078

Skip to content