Program implantace stimulačního systému bránice NeuRx

Program byl zahájen dne 8. 11. 2021 první úspěšnou implantací stimulačního systému bránice v České republice u pacienta s vysokou míšní lézí. Výkon byl proveden miniinvazivní technikou laparoskopicky pod vedením profesora Raymonda Onderse z University Hospitals Cleveland Medical Center v Ohiu.

Program je součástí projektu, na kterém se podílí tým odborníků ze Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství a Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole.

Zavedení stimulačního systému bránice je indikována u těchto diagnóz:

  • krční míšní léze
  • amyotrofická laterální skleróza
  • jiné neurodegenerativní onemocnění

Ke stimulaci bráničního nervu byla použitá metoda stimulačního systému bránice NeuRx®. Přístroj umožňuje fyziologický vzor dýchání s využitím negativního nitrohrudního tlaku, může částečně nebo plně nahradit ventilátor, eliminovat zejména respirační komplikace spojené s ventilační podporou a tím zlepšit kvalitu života pacientů.

Tým lékařů:

MUDr. Silvia Jaroščiaková
MUDr. Martin Šnajdauf, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Skip to content