Interní a intenzivní péče

Nedílnou součástí péče o pacienty na III. chirurgické klinice je interní a intenzivní péče. Historicky byla tato péče   zajišťována dvěma lékařkami s aprobací vnitřní lékařství.

Rozvoj jednotlivých operačních oborů a nárůst počtu pacientů po transplantaci plic v posledních deseti letech si vyžádal navýšení personálu o další tři lékaře s atestací interního lékařství a intenzivní medicíny.

Na sedmnácti lůžkách jednotky intenzivní péče jsme schopni poskytnout léčbu pacientům po náročných
chirurgických výkonech, kteří vyžadují monitoraci a podporu vitálních funkcí.  Intenzivní péče tak přímo navazuje na chirurgické programy naší kliniky.

V rámci transplantačního programu pečujeme o pacienty po transplantaci plic až do jejich dimise.  Specifická problematika transplantovaných pacientů vyžaduje komplexní přístup také v pozdním potransplantačním období, nezřídka s nutností opakovaných hospitalizací z nechirugických příčin.

Součástí komplexní péče je zhodnocení únosnosti pacienta k rozsáhlým chirurgickým výkonům a intení  předoperační příprava pacienta.  Interní kontroly až do propuštění pacienta jsou běžnou součástí péče i na standardních odděleních.

Tým lékařů:

MUDr. Jaroslava Adámková –  atestace v oboru vnitřní lékařství 1. a 2. stupně
MUDr. Vendula Martínková, Ph.D. – atestace v oboru vnitřní lékařství, specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicína
MUDr. Martina Brejníková  –  atestace v oboru vnitřní lékařství, specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicína, specializovaná způsobilost v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče
MUDr. Jan Havlín, Ph.D. – atestace v oboru vnitřní lékařství
MUDr. Eliška Kalinová – atestace v oboru endokrinologie
MUDr. Markéta Hrašková – atestace z nefrologie

Skip to content