Program chirurgie jícnu a žaludku

Program chirurgie jícnu a žaludku má na naší klinice dlouholetou tradici rozvíjenou několika generacemi chirurgů.

Počtem prováděných operací i rozsahem diagnóz je III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol  největší vysokoobjemové centrum v České republice.

V roce 2022 jsme jako jediné centrum v ČR začali využívat robotickou technologii DaVinci Xi k resekcím jícnu.

Dne 4. 3. 2022 byla na naší klinice provedena první kompletní Roboticky asistovaná resekce jícnu s náhradou jícnu žaludkem v ČR.

Poskytujeme péči pacientům s maligními i benigními onemocněními jícnu a žaludku.

U zhoubných nádorů provádíme celé spektrum resekčních a rekonstrukčních chirurgických výkonů.

Z benigních diagnóz poskytujeme chirurgickou léčbu u refluxní choroby jícnu, všech typů bráničních kýl, achalázie jícnu a jícnových divertiklů.

Součástí  programu je akutní péče o pacienty s perforací jícnu či žaludku, kteří vyžadují urgentní chirurgické řešení, péče o pacienty s poleptáním horního zažívacího traktu s možností provedení rekonstrukčního výkonu.

Péči o tyto pacienty centralizujeme z celé ČR.

Vstupně zajištujeme péči o pacienty v ambulantním segmentu, na speciálních a endoskopických ambulancích. Po potvrzení diagnózy probereme s pacientem možnosti řešení a s přihlédnutím k preferenci pacienta indikujeme chirurgické řešení. U všech maligních onemocnění provádíme rozvahu o možnostech léčby během setkání multidisciplinárního týmu. Spolupracujeme s řadou specializovaných pracovišť zabývajících se touto problematikou a jako terciální centrum řešíme chirurgické komplikace po operacích jícnu a žaludku odesílaných z jiných pracovišť z celé České republiky.

Miniinvazivně i otevřeně prováděné nejčastější výkony:

  • resekce jícnu s rekonstrukcí žaludkem, tenkým a tlustým střevem pro maligní i benigní diagnózy
  • perforace a poleptání jícnu
  • resekční výkony žaludku včetně multiorgánových resekcí
  • operace všech typů bráničních kýl a refluxní nemoci jícnu
  • reoperace pacientů s komplikacemi po antirefluxních operacích
  • operace achalázie jícnu
  • operace jícnových divertiklů
  • endoskopické výkony diagnostické a terapeutické včetně implantace stentů

Disponujeme otevřenou, miniinvazivní – laparoskopickou a videotorakoskopickou   a robotickou možností operační techniky, včetně možnosti využití vizualizační metody ICG (zobrazení krevní perfuze orgánů či detekce sentinelových lymfatických uzlin).

Tým lékařů:

MUDr. Alexandr Pazdro – vedoucí lékař programu
doc. MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D.
MUDr. Martin Šnajdauf, Ph.D.
MUDr. Hana Faltová, Ph.D.
MUDr. Jakub Woleský
MUDr. Martin Přibyl
MUDr. Silvia Jaroščiaková
MUDr. Martin Podhráský
Prim. MUDr. Jiří Tvrdoň
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Multidisciplinární tým (rentgenologchirurgonkologpatolog): pondělí – 13:00

Speciální ambulance pro onemocnění jícnu a žaludku 

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078
e-mail: iveta.bohmova@fnmotol.cz

Pondělí :  9:30 – 12:30 hod. 
MUDr. Alexandr Pazdro, MUDr. Jakub Woleský, MUDr. Martin Přibyl

Čtvrtek:  9:30 – 15:00 hod. 
doc. MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D., MUDr. Martin Šnajdauf, Ph.D., MUDr. Silvia Jaroščiaková

Endoskopická ambulance:

Středa: 9:00 – 14:00 hod.
doc. MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D., MUDr. Martin Podhráský

Čtvrtek: 9:00 – 14:00 hod.
Prim. MUDr. Jiří Tvrdoň, MUDr. Martin Podhráský

Skip to content