Program kolorektální chirurgie

V rámci programu  nabízíme pacientům komplexní spektrum  koloproktologické péče v ambulantním a hospitalizačním provozu.  Provádíme všechny výkony v oblasti chirurgie tlustého střeva  a konečníku u benigních i maligních diagnóz.  Spolupracujeme  při sdružených diagnózách  s ostatními programy kliniky a s odborníky z jiných klinických pracovišť (interna, onkologie, gynekologie, urologie, radiologie, spondylochirurgie, RHB) a tím zajišťujeme  pacientům extenzivní  komplexní specializovanou péči v jednom centru . Operační výkony provádíme standardně  pomocí moderních  laparoskopických a transanálních miniinvazivních přístupů.

V roce 2018 jsme zahájili program robotických resekcí konečníků a tlustého střeva.

Specializujeme se  na transanální mikrochirurgii při řešení  velkých polypozních lézí
a časných stadií karcinomu rekta pomocí  operačního rektoskopu.

Výsledky koloproktologické divize jsou vnitřně auditovány vedením koloproktologického dispenzáře.

V ambulatním provozu nabízíme pacinetům diagnostiku a terapii benigních afekcí anorekta (anální fisury,píštěle, abscesy, hemoroidy)

Výkony:

  • Benigní afekce anorekta (fisury, píštěle, abscesy, hemoroidy, léze svěračů )
  • Poruchy defekace (rektokély, sigmoideokély, enterokély )
  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku pro benigní diagnózy (adenomy, nespecifické střevní záněty, divertikulární choroba, obstipační syndromy)
  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku pro maligní diagnózy (roboticky a laparoskopicky)
  • TEM u endoskopicky neřešitelných polypů a časných karcinomů rekta
  • Sdružené výkony s gynekology při pokročilé endometrióze
  • Sdružené výkony při  maligních diaganózách s postižením více organových soustav (urologie, gynekologie, spondylochirurgie)

Pacienty sleduje a edukuje  stomická sestra v rámci poradny. – Vladimíra Srbová, kontakt

Tým lékařů:

MUDr. Pavel Hladík – vedoucí lékař programu
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.
MUDr. Ondřej Polanecký
MUDr. Jiří Skořepa
MUDr. Jan Pastor
MUDr. Barbora Jíšová
MUDr. Petr Hanek – supervizor/auditor  (Velká Británie)

Koordinátorka:

Mgr. Vladimíra Srbová – stomická sestra
Bc. Jarmila Kubíčková

Multidisciplinírní tým (rentgenolog, gastroenterolog, chirurg, onkolog, patolog, ): Středa – 13:00 

Speciální ambulance pro onemocnění tlustého střeva a konečníku

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078

Pondělí a Úterý:  13:00 – 15:30 hod. 
MUDr. Pavel Hladík, MUDr. Ondřej Polanecký, MUDr. Jiří Skořepa, MUDr. Jan Pastor, MUDr. Bára Jíšová

Středa: 9:00 – 11:00 hod
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

Skip to content