Program endokrinochirurgie

Endokrinochirurgie představuje jeden ze čtyř nosných programů kliniky.

Tradice výkonů na III. chirurgické klinice se  datuje od 80.let minulého století.

Endokrinochirurgická skupina na pracovišti hrudní chirurgie centralizuje operace příštítných
tělísek pro primární hyperparathyreosu se zvláštním zřetelem na provádění reoperací.   V rámci programu endokrinochirurgie jsou prováděny operace štítné žlázy pro benigní i maligní diagnózy, operačními přístupy z krčních incizí, sternotomie, mediastinoskopie, torakotomie a videotorakoskopie.

Zvlášťní pozornost je věnováno   problematice operativy štítné žlázy s retrosternální lokalizací.

Počtem výkonů za rok pro primární hyperparathyreosu se řadíme na úroveň špičkových evropských pracovišť. Tato skutečnost odráží dlouhodobou podporu spolupracujících endokrinologických, interních pracovišť a také pracovišť nukleární medicíny.

V posledních pěti letech je počet výkonů pro primární hyperparathyreosu stabilní (170-220 výkonů). I přes pandemii onemocnění COVID 19 v posledních letech jsme dosáhli stejného počtu výkonů.

Základním ukazatelem kvality je přetrvávající hyperkalcémie po operaci primární hyperparathyreosu.

Při operacích využíváme možnosti peroperačního neuromonitoringu, peroperačního stanovení intaktního parathormonu a v posledních letech i možnosti genetického vyšetření.

Trvalou snahou o rozšíření spolupráce nejen s ambulantními endokrinology je od roku 2011 organizace společných seminářů formou setkání i s dalšími participujícím specialisty – lékaři nukleární medicíny. V roce 2021 se konalo 10. výroční setkání, které je současně poděkováním za tuto spolupráci a vzájemnou konfrontací výsledků přínosem pro naše společné pacienty.

Tým lékařů:

Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc – vedoucí lékař programu
Doc. MUDr. Petr. Libánský, Ph.D.
Prim. MUDr. Jiří Tvrdoň
MUDr. Martina Fialová
MUDr. Markéta Vaculová
MUDr. Jaroslava Adámková – internista

Speciální ambulance pro endokrinochirurgii

Kontaktní telefony pro objednání – Iveta Böhmová: 702 024 169, 224 438 078

Pondělí:  13:00 – 15:00 hod.
Doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.

Úterý: 10:00 – 12:00 hod.
MUDr. Martina Fialová

Středa: 9:00 – 12:00 hod.
Prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc. + možnost telefonických konsultací

Skip to content